Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/081

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

14 juni 2002

Nr. 02/081

Aantal vrouwen met uitkering daalt in Nederland minder snel door hoog ziekteverzuim

De verhouding tussen het aantal mensen met een
socialezekerheidsuitkering en het aantal werkenden is in Nederland en andere landen sinds 1994 sterk verbeterd. Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen is deze verhouding in veel landen voor vrouwen sterker verbeterd dan voor mannen. In Nederland heeft deze relatieve vooruitgang voor vrouwen zich niet voorgedaan. Dit komt vooral omdat het ziekteverzuim onder Nederlandse vrouwen is toegenomen.

Dit blijkt uit het rapport Benefit dependency ratios by gender van onderzoekinstituut Ecorys-NEI, dat vandaag door minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het rapport wordt het aantal socialezekerheidsuitkeringen vergeleken met het aantal voltijdbanen in de landen Denemarken, Oostenrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk en Japan.

In Nederland is de verhouding tussen vrouwen met een socialezekerheidsuitkering en werkende vrouwen verbeterd van 61,3 procent in 1994 tot 50,2 procent in 1999. Voor mannen zag de ratio een vooruitgang van 34,3 naar 22,2 procent. Meer dan de helft van de socialezekerheidsuitkeringen bestond voor vrouwen uit een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, namelijk ongeveer 60 procent in 1999. Alleen voor Zweedse vrouwen kwam dit percentage hoger uit op bijna 75 procent. In Nederland nam het ziekteverzuim onder werkende vrouwen toe van 9,3 procent in 1994 tot 12,0 procent in 1999.

Vergeleken met andere landen werken relatief veel vrouwen in Nederland, vaak in een deeltijdbaan. In 1999 werkten alle Nederlandse vrouwen met een deeltijdbaan samen ongeveer evenveel uren als alle vrouwen met een voltijdbaan. In geen van de onderzochte landen legt deeltijdarbeid zon groot gewicht in de schaal. Gevolg is dat omgerekend in voltijdbanen, de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland minder dan 40 procent bedraagt. Alleen in Spanje is dit percentage lager.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Aanbiedingsbrief van minister Vermeend bij het onderzoeksrapport Benefit dependency ratios by gender

Deel: ' Rapport internationale vergelijking uitkeringen '
Lees ook