Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

De invloed van seleen en seleenverbindingen op de voortplanting

In een vandaag aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebracht rapport beoordeelt de Commissie 'Reproductietoxische stoffen' van de Gezondheidsraad de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan seleen en seleenverbindingen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie, geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie, dienen als uitgangspunt voor de classificatie als reproductietoxische stof, volgens artikel 34.2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Seleen, een van de essentiële elementen, speelt in het menselijk lichaam een belangrijke rol bij stofwisselingsprocessen.

Seleen en seleenverbindingen hebben ook industriële toepassingen. Zo wordt seleen onder meer gebruikt als ontkleuringsmiddel in de glas- en keramische industrie.

Volgens het advies zijn er zeer weinig gegevens beschikbaar over de invloed van seleen en seleenverbindingen op de vruchtbaarheid. Daarom raadt de commissie aan deze stoffen op het punt van 'effect op de vruchtbaarheid' niet te classificeren.

De invloed op de ontwikkeling van het nageslacht is goed onderzocht bij proefdieren. De commissie meent dat voldoende aannemelijk is dat de stof de ontwikkeling van het nageslacht niet schaadt. Om deze reden raadt zij aan seleen en seleenverbindingen op het punt van 'effect op het nageslacht' niet te classificeren.

Nadere inhoudelijke informatie verstrekt mevrouw dr ASAM van der Burght, tel. (070) 340 70 17.

Datum: 25 augustus 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' Rapport Invloed seleenverbindingen op voortplanting '
Lees ook