GroenLinks


-

Rapport Koning roept nog veel vragen op

27 augustus 2001

Het rapport van de cie. Koning wat vandaag is gepresenteerd geeft niet op alle vragen antwoord en spreekt zich op onderdelen tegen.

. Enerzijds wordt met stelligheid beweert dat er geen twijfel bestaat dat de ESF-gelden volgens de normen die de EU hanteert goed zijn besteed. Anderzijds wordt aangegeven dat de controle op de besteding van ESF-gelden slecht was. De precieze gevolgen hiervan worden niet duidelijk gemaakt.

De ESF 1994-1999 in Nederland is op alle niveaus, van SZW tot en met uitvoerders, slordig uitgevoerd. Aanvankelijk krijgen alle betrokken partijen hierover een verwijt van de cie. Het is op zijn minst vreemd dat Arbeidsvoorziening vervolgens de meeste schuld op zich krijgt geladen. Helder is dat ook de controle bij SZW te slordig en onvoldoende is uitgevoerd.

Het is prettig om te lezen dat er geen grootschalige fraude heeft plaatsgevonden. De onderbouwing van deze constatering kan beter. Op zichzelf is deze constatering van de cie. Koning voor ons onvoldoende om nu een punt achter deze affaire te zetten. Het rapport roept daarvoor nog teveel vragen op.

GroenLinks wil op korte termijn een debat met de regering over het rapport Koning. In dat debat zullen een aantal zaken nog opgehelderd moeten worden.

Wij sluiten op dit moment een eigen onderzoek van de kamer zeker niet uit. Dit zal afhangen van de uitkomsten van het kamerdebat.

Ineke van Gent


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Rapport Koning omtrent ESF-gelden roept veel vragen op '
Lees ook