Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen UR

4 oktober 2001, nr. 061

Taskforce van onderzoekers in eindrapport:

Landbouwvernieuwing vraagt nieuwe partners en meer experimenteerruimte

De gewenste vernieuwing van de landbouw is alleen mogelijk als de sector bereid is nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Bovendien is een veranderingsondersteunend beleidklimaat nodig en moet de landbouw meer experimenteerruimte krijgen. Innovaties zijn nu eenmaal niet te realiseren in een oerwoud van regelgeving. De samenleving en de sector zouden zich samen moeten bezinnen op de 'waarden' van de landbouw voor de samenleving. Deze waarden geven uitdrukking aan de zaken waar het echt om gaat. Vaak blijken er op het niveau van waarden meer overeenkomsten te zijn tussen groepen in de samenleving dan gedacht. De sector zelf zou hierbij meer inzicht in de productieprocessen moeten geven, zodanig dat de samenleving hierover kan meepraten. Dit concludeert een groep van jonge innovatieve onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum in hun eindrapport `Naar een waardeNvolle landbouw' dat zij donderdag 11 oktober in Wageningen presenteren.

De Nederlandse landbouw is in moeilijkheden. Daar wordt veel over gepraat, en veel meer dan eerst is dat een zaak van de hele samenleving. Verbeteringen op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn zijn dringend nodig. Bovendien worden vanuit landschappelijk oogpunt steeds hogere eisen gesteld aan het landelijk gebied. Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR een Taskforce van acht onderzoekers ingesteld. Zij hebben de afgelopen maanden gewerkt aan ideeen voor de landbouw van de 21ste eeuw. In hun eindrapport beschrijven ze een nieuwe manier van kijken naar de landbouw. Het is geen blauwdruk voor de toekomstige landbouw, maar biedt aanknopingspunten voor het op gang brengen van veranderingsprocessen.

Volgens de Taskforce kan de wetenschap aan deze vernieuwing bijdragen door discussies en veranderingsprocessen te initieren en ondersteunen. Tijdens de slotmanifestatie op 11 oktober wordt daarom de instelling van de `Wageningen Ateliers' bekend gemaakt. Deze ontwerpateliers bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om zich gedurende korte tijd samen met Wageningse onderzoekers te buigen over actuele vraagstukken. De Raad van Bestuur heeft geld beschikbaar gesteld om twee brainstormateliers van start te laten gaan. De vraagstukken waarover zij zich gaan buigen zullen tijdens de slotmanifestatie door het publiek worden vastgesteld.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De slotmanifestatie van de Taskforce `Waardevolle landbouw' vindt plaats op donderdag 11 oktober van 13:45 tot 17:00 uur in Theater Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen. Meer informatie over de taskforce is te vinden op internet (https://www.wageningen-ur.nl/taskforce). De brochure 'Naar een waardeNvolle landbouw' en meer informatie is op te vragen bij: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Deel: ' Rapport Landbouwvernieuwing vraagt nieuwe partners '
Lees ook