Gemeente Nieuwegein

Rapport Middelkoop kan basis zijn onderhandelingen gemeente Nieuwegein en Corio

De gemeente Nieuwegein is al geruime tijd in gesprek met Corio Nederland Retail over de ontwikkeling en realisatie van een deelgebied van de Binnenstad, zoals dat staat beschreven in het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB). Corio heeft hiervoor een voorstel ingediend. Vervolgens hebben partijen aan bureau Mavam uit ´s-Gravenhage de opdracht verleend het plan en de financiële haalbaarheid te beoordelen. Hun adviseur Middelkoop kwam onlangs met zijn bevindingen.

Het college van B&W heeft kennis genomen van de beoordeling door de heer Middelkoop van Mavam en geconstateerd dat dit rapport een basis kan zijn voor verdere gesprekken met Corio. Deze gesprekken zullen op korte termijn worden georganiseerd.

Invoerdatum 19-2-2003

Deel: ' Rapport Middelkoop basis voor onderhandelingen gemeente Nieuwegein e.. '
Lees ook