LTO Nederland

LTO: inhoud van De ontgroening van Nederland' volstrekt ongeloofwaardig

Rapport milieubeweging staat vol leugens

Vrijdag 7 september 2001 - De ontgroening van Nederland staat vol leugens over de milieuprestaties van de land- en tuinbouw. Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu maken zichzelf met dit rapport volstrekt belachelijk, stelt LTO-Nederland. Veel feiten in het rapport zijn pertinent onjuist of onjuist geïnterpreteerd. De milieubeweging maakt zich volkomen ongeloofwaardig. Kennelijk passen de werkelijke feiten niet in hun straatje, aldus Gerard Doornbos, voorzitter van LTO-Nederland.

Onafhankelijke cijfers laten helder zien dat boeren en tuinders op alle fronten succes boeken met het terugdringen van milieuproblemen. Het mestoverschot is praktisch weg (RIVM/LEI, mei 2001). Ook zijn, in tegenstelling tot in andere bedrijfstakken, in de land- en tuinbouw de bijdragen aan het broeikaseffect gedaald en is het energieverbruik sterk verminderd (LEI, juni 2001). Verder is het gebruik van bestrijdingsmiddelen gehalveerd, waarbij de milieubelasting met 40% is gereduceerd (Voortgangsrapportage MJP-G 1999. Expertisecentrum LNV en CBS, juli 2001).

Gezien genoemde feiten is het rapport De ontgroening van Nederland misleidend. In het rapport staat dat er ondanks diverse crisissen geen begin is gemaakt met de hervorming van de landbouwsector en dat door mestoverschotten en ammoniakemissies milieuproblemen onveranderd groot blijven. Ook stellen Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu dat het gemiddeld gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw niet is afgenomen, en dat er weinig belangstelling voor verandering is bij de agrarische sector.

LTO-Nederland constateert met voldoening dat politici direct zeer kritische kanttekeningen plaatsen bij het rapport. Dat de overheid en instanties als de Nationale Postcodeloterij met hun subsidies organisaties die dit soort ongefundeerde rapporten afleveren in stand houden is werkelijk onbegrijpelijk, stelt Doornbos. Volgens LTO doet de milieubeweging er beter aan hun inspanningen erop te richten dat consumenten kwaliteitsverbeteringen gaan waarderen, ook financieel. De consument blijkt nu nog onvoldoende bereid er in het aankoopgedrag rekening mee te houden.

Nadere informatie: Geert Pinxterhuis (tel. 070 3382779)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Rapport milieubeweging staat vol leugens '
Lees ook