Millennium Platform


Rapport over aansprakelijkheid bij millenniumgevolgen

Er leven veel vragen over de wijze waarop aansprakelijkheid inzake millenniumaangelegenheden geregeld is en de wijze waarop eventuele schade te beperken is. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een breed kader te schetsen van de aansprakelijkheid bij millenniumgevolgen.
Op verzoek van het Projectbureau Millennium Overheid en de Stichting Millennium Platform hebben prof. Mr H. Franken en prof. Mr E.H. Hondius een rapport geschreven waarin zij in ingaan op deze juridische vraagstukken. Zij zijn bereid dit rapport op persoonlijke titel te publiceren op de site van het Millennium Platform. Het rapport geeft inzicht in de vele aspecten die van belang zijn bij het aansprakelijkheidsvraagstuk met betrekking tot het millenniumprobleem. Onder meer wordt ingegaan op:


-

De maatschappelijke betekenis van ICT systemen,


-

omstandigheden, die van belang zijn bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het bepalen van (de omvang van de) schade,


-

wat u zelf kunt doen om de schade te beperken.

Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen. U kunt het rapport inzien en printen met behulp van Adobe Acrobat Reader.

***Zie het originele bericht***Deel: ' Rapport over aansprakelijkheid bij millenniumgevolgen '
Lees ook