PERSBERICHT

Den Haag, 30 augustus 1999

RAPPORT OVER VOETBALVANDALISME IN EUROPA

Na de ervaringen met het in Frankrijk gespeelde Wereldkampioenschap Voetbal besloot de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een rapport op te stellen inzake voetbalvandalisme. Als rapporteur werd benoemd het PvdA-kamerlid Gerrit Valk.

Valk stelde een rapport op, alsmede een resolutie met aanbevelingen voor het verder terugdringen van voetbalvandalisme. Dit rapport wordt op 2 september in Parijs besproken in de Commissie voor Cultuur van de Raad van Europa.

Rapport en resolutie richten zich zowel op de te nemen maatregelen in het kader van Euro 2000, alsmede op maatregelen die in het algemeen genomen kunnen worden om voetbalvandalisme verder terug te dringen.

Bij de opstelling van het rapport heeft Gerrit Valk steun gehad van dr. Otto Adang, die als vandalisme-expert werkzaam is bij het LSOP, Politieopleidings- en Kenniscentrum.

Gerrit Valk en dr. Otto Adang zullen dit rapport vrijdag 3 september om 10.30 uur toelichten in de fractiekamer van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer (vierde verdieping van het gebouw Koloniën). Wanneer u bij deze toelichting wilt zijn en geen toegangspasje hebt voor het Tweede-Kamergebouw, wordt u vriendelijk verzocht zich vooraf even telefonisch aan te melden bij Karin van der Mark 070-318 2775.

Voor nadere informatie: Altie Blanken 070-318 2698

Deel: ' Rapport over voetbalvandalisme in Europa '
Lees ook