Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vrijwilligheid in de openbare veiligheid
Een publicatie bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding. 19 januari 2000
Verdiepingsstudie naar vrijwilligers bij brandweer, KNBRD, politie, Natres en SIGMA's van NRK Dit eindrapport "Vrijwilligheid in de openbare veiligheid" is opgesteld door onderzoekers van B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, K+V Organisatie-adviesbureau en het NIBRA.
In het rapport worden de rechtspositieregelingen (onder andere vergoedingen, verzekeringen, opleidingsmogelijkheden, selectiecriteria) van vrijwilligers bij de brandweer, de politie, het Rode Kruis, reddingsbrigades en de Nationale Reserve met elkaar vergeleken. Ook beschrijft het rapport hoe werkgevers het vinden als hun werknemers naast hun eigenlijke baan vrijwilliger zijn bij één van deze organisaties. Verder staat in het rapport hoe de werving van vrijwilligers bij de brandweer beter kan, en schetst het een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de bereidheid om als vrijwilliger bij de brandweer te werken kunnen beïnvloeden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapport over 'Vrijwilligheid in openbare veiligheid' '
Lees ook