Wetenschapswinkelrapport over duurzame ontwikkeling en de gezondheid van vrouwen

Ter voorbereiding van de VN-conferentie over bevolkingsvraagstukken die 8 en 9 februari 1999 in Den Haag plaatsvindt, heeft de Wetenschapswinkel Biologie van de RUG een studie opgesteld over het onderwerp vrouwen, gezondheid en milieu in Nederland. Hoewel het rapport alleen een overzicht geeft van de stand van zaken in Nederland, heeft het, aldus de auteur dr. M. Butter, een bredere betekenis. Veel van de problemen die worden behandeld zijn identiek aan die in andere rijke en goed ontwikkelde landen zoals de VS, Canada, Duitsland en Frankrijk. Het rapport bevat hoofdstukken over het verband tussen de gezondheid van vrouwen, macro- economische ontwikkelingen en milieu-effecten. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere de toegang die verschillende bevolkingsgroepen hebben tot de gezondheidszorg, de effecten van milieuvervuiling op borstvoeding en het ongeboren kind, en de verkeersveiligheid voor kinderen. Het rapport geeft een overzicht van recente wetenschappelijke publicaties over de verschillende onderwerpen. Ook bevat het een lijst met adressen en beschrijvingen van alle organisaties die zich in Nederland met deze onderwerpen bezighouden. De voorbereidingen op de VN-conferentie beginnen op 6 en 7 februari als verschillende NGO-afvaardigingen elkaar in Den Haag op een forumbijeenkomst treffen. De Haagse VN-conferentie is op zijn beurt een voorbereiding op een grote VN-conferentie in juni 1999 in New York.

Het rapport Sustainable Development and Women's Health, Implementation of the Cairo ICPD Programme of Action in the Netherlands is te bestellen bij de Wetenschapswinkel Biologie, tel. (050)363 23 85 voor f 12,50 exclusief verzendkosten.

Deel: ' Rapport over vrouwen, gezondheid en milieu in Nederland '
Lees ook