Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Partneropname in verzorgingshuizen

Naar aanleiding van vragen over de opname van niet-geïndiceerde partners in verzorgingshuizen is onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie in verzorgingshuizen. Tevens heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met betrokken partijen. Via deze brief aan de Kamer informeert de staatssecretrais de Kamer over het overleg met partijen, de resultaten van de onderzoeken, haar conclusies inzake partneropname in verzorgingshuizen en de nog te zetten stappen.

Partneropname in verzorgingshuizen 1.
Partneropname in verzorgingshuizen
Kamerstuk, 31-3-2003

Gehuwden in verzorgingshuizen 2.
Gehuwden in verzorgingshuizen
Rapport, 31-3-2003

Zie het originele bericht om (PDF) bestanden op te halen

Inventarisatie partnersituatie verzorgingshuizen 3. Inventarisatie partnersituatie verzorgingshuizen Rapport, 31-3-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapport partneropname in verzorgingshuizen '
Lees ook