Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport Realistisch oefenen op oefencentra, de binnenbrand
Een publicatie bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding
30 maart 2000
De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor realistisch oefenen in Nederland. Vooral is gekeken naar de mogelijkheden voor de bestrijding van binnenbrand, die de oefencentra in Nederland bieden. Daarnaast is onderzocht hoe het is gesteld met de praktische en oefenervaring van de Nederlandse brandweerman/-vrouw met betrekking tot het bestrijden van een binnenbrand. In het kader van het Project Versterking Brandweer is de rapportage Referentiekaders gewenst zorgniveau opgesteld. Hierin is onder andere gesteld, dat het brandweerpersoneel met een uitrukfunctie regelmatig onder realistische omstandigheden moet oefenen.
In een aantal rapporten van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, alsmede van andere onderzoeksinstanties, zoals het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampen-bestrijding (Nibra) worden aanbevelingen gedaan op het gebied van het oefenen. De essentie van deze aanbevelingen is: bevorder het totstandkomen van meer realistische oefenfaciliteiten, zodat het brandweerpersoneel (meer) onder realistische omstandigheden kan oefenen. Hierbij kan gedacht worden aan:


* het werken onder tijdsdruk;

* het toepassen van procedures, die bij een echte brand gebruikelijk zijn;

* een oefengebouw, dat qua uiterlijk, indeling en inrichting zoveel mogelijk op een echt gebouw lijkt;

* het toepassen van echt vuur.

Indien u (onderdelen van) de tekst van dit rapport bij uw eigen werk wilt gebruiken, sla het document dan op door met de rechtermuisknop op Document binnenhalen te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Doel opslaan als'. Vanaf de plaats waar u het document heeft neergezet, kunt u vervolgens fragmenten selecteren (klik op het icoontje ABC) en kopiëren (onder rolmenu Bewerken) naar bijvoorbeeld een Microsoft Word-bestand.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapport Realistisch oefenen op oefencentra, de binnenbrand '
Lees ook