Gemeente Tilburg


10-3-99

'Tilburge Kunststichting voert solide financieel beleid'

Conclusie uit rapport 'Resultaten Doorlichting Tilburgse Kunststichting'

De doorlichting van de Tilburgse Kunststichting (TKS) van bureau Berenschot concludeert dat de TKS niet in financiële problemen verkeert en daar ook niet in terecht dreigt te komen. De instelling voert een solide financieel beleid en kan bij handhaving hiervan (en opvolging van de aanbevelingen uit het rapport) binnen het huidige subsidiebudget de contractprestaties realiseren. De TKS wordt ondermeer aanbevolen om de komende tijd een consolidatiebeleid te voeren en een onderhoudsfonds aan te leggen voor de eigen gebouwen. Verder wordt de gemeente aanbevolen om op korte termijn een nieuw Masterplan Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte te ontwikkelen. Het college van b&w heeft besloten de adviespunten en aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Daarnaast zal men de gemeenteraad voorstellen om het contract met de TKS, in verband met de consolidatie, met twee jaar te verlengen (t/m 2001). Ook wordt de raad voorgesteld om de lening die in 1991 aan de TKS verstrekt is, te beëindigen en de nog openstaande rente- en aflossingsverplichting over 1998 plus de restantschuld kwijt te schelden (totaal circa 74.000).

Het aanbod van de TKS wordt in het rapport van een hoogwaardige kwaliteit genoemd. Aanbevolen wordt om, na een periode van groei en reorganisatie, de komende tijd een consolidatiebeleid te voeren. De TKS moet zich de komende twee jaar op de kerntaken richten en de huidige kwaliteiten extra benutten. Verder moet de TKS met haar hoogwaardig aanbod een breder publiek zien te bereiken; zij moet laten zien wat zij met de huidige faciliteiten en medewerkers voor de Tilburgse bevolking kan betekenen. Hiervoor zal zij moeten investeren in marketing en publiciteit.

Financiële risico's
Het rapport ziet twee mogelijke financiële risico's voor de TKS: het ontbreken van een onderhoudsfonds voor de eigen gebouwen, en de huidige financiële vergoeding voor het opdrachtenbeleid. Om deze risico's te ondervangen moet de TKS zo spoedig mogelijk een onderhoudsfonds aanleggen. De gemeente moet op korte termijn een nieuw Masterplan Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte maken zodat de TKS het opdrachtenbeleid doelmatiger en -treffender kan uitvoeren. Tot dit plan gereed is zal de gemeente de financiële vergoeding voor het opdrachtenbeleid met 50% verhogen. Deze extra middelen komen ten laste van het Fonds Beeldende Kunst.
Eind 1997 constateerde de TKS een financieel tekort van 400.000. Zij heeft de gemeente verzocht dit tekort aan te mogen vullen vanuit een in 1995 door de gemeente verstrekte lening (destijds afgesloten voor de aankoop van het FAXX-gebouw en de aanloopkosten voor het Centrum voor Beeldende Kunst). B&W besloot vorig jaar om dit toe te staan onder voorwaarde dat er een doorlichting van de TKS zou plaatsvinden. Bureau Berenschot heeft deze uitgevoerd.

Deel: ' Rapport 'Resultaten Doorlichting Tilburgse Kunststichting' '
Lees ook