Universiteit van Utrecht

Rapport van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen: Siliconen Borstprothesen, een inventarisatie van door vrouwen ervaren klachten.

De Wetenschapswinkel analyseerde een enquête waaraan 418 vrouwen met siliconen borstprothesen deelnamen. Uit het onderzoek blijkt dat er een tegenstelling is tussen de klachten en de claims van vrouwen enerzijds en de gegevens in de wetenschappelijke literatuur anderzijds. De vrouwen ervaren het merendeel van de genoemde klachten als ernstig.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapport Siliconen Borstprothesen inventarisatie klachten '
Lees ook