Zorgverzekeraars Nederland


Zeist, 28 maart 2003

Rapport-Van der Veen zet zorgfraude in juiste perspectief

Een nuttig, helder en realistisch rapport dat de discussie over fraude in de zorg in de juiste proporties plaatst. Zo oordeelt Zorgverzekeraars Nederland over het vandaag verschenen rapport 'Fraude-risicoanalyse' van prof. Van der Veen in opdracht van minister De Geus van VWS. Ook al valt de omvang van de fraude in absolute getallen mee, de zorgverzekeraars zullen onverkort doorgaan met het opsporen en aanpakken van fraude. Algemeen directeur Bontje: 'Iedere onnodig uitgegeven euro is er één te veel'.

Van miljardenfraude is geen sprake

Het rapport maakt korte metten met de bedragen die onlangs in de media circuleerden over de omvang van fraude in de gezondheidszorg. Bedragen van twee en vier miljard werden soms genoemd. Het rapport constateert dat de kans op fraude samenhangt met de kwetsbaarheid van het financieringssysteem. Per deelsector in de gezondheidszorg varieert de wijze van financieren sterk. Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen in Nederland geldt bijvoorbeeld een budgetsysteem. Binnen zo'n systeem is knoeien met declaraties weinig zinvol. De gevoeligheid voor fraudes is hier minder groot dan bij het declareren van bijvoorbeeld buitenlandnota's door verzekerden.

Stevige fraude-aanpak blijft nodig

Zorgverzekeraars beseffen dat zij méér moeten investeren in de fraude bestrijding. Er is in de zorgverzekeringsbranche sprake van een toenemend bewustzijn van de fraudegevoeligheid van verzekeringsproducten en van het gemeenschappelijke belang om fraude met en rond deze producten te voorkomen en te beperken. Op basis van het rapport 'Reden tot zorg' uit juni 2001 zijn reeds de nodige maatregelen genomen, zoals het opstellen van een Fraudeprotocol, het opzetten van een waarschuwingssysteem en het starten van regulier overleg tussen fraudecoördinatoren. De zorgverzekeraars gaan de controle op declaraties per beroepsgroep intensiveren.

Overigens hebben de zorgverzekeraars bij het fraudebestrijdingsbeleid steun nodig van de politiek en overheid als het gaat om maatregelen op het terrein van identificatie en sanctionering. ZN kan het voorstel van het College voor Zorgverzekeringen om een chipcard in te voeren van harte ondersteunen.

'Reden tot zorg'

Professor Van der Veen steunt ook het besluit van Zorgverzekeraars Nederland om het rapport Reden tot Zorg in juni 2001 niet publiekelijk te presenteren. De zorgverzekeraars kregen hierover onlangs in de media veel kritiek. Van der Veen stelt dat dit rapport naar de kwetsbaarheden in de gezondheidszorg vooral zijn waarde heeft voor fraude-experts, maar dat het absoluut ongeschikt is voor het ramen van de omvang van zorgfraude, zoals sommigen ten onrechte gedaan hebben.

Meer informatie: ZN-brief fraude-analyse zorgsector

Deel: ' Rapport-Van der Veen zet zorgfraude in juiste perspectief '
Lees ook