Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke en Veiligheidszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 november 1999
Kenmerk 99/DVN-PZ/057
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft VN-rapport Srebrenica
C.c.

Hierbij bied ik U mede namens de Minister van Defensie het op 15 november gepresenteerde "Srebrenica-rapport" aan van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Het rapport, dat op verzoek van de Algemene Vergadering is opgesteld, gaat nader in op de instelling van "safe areas" in Bosnië en in het bijzonder op de gebeurtenissen rondom Srebrenica (16 april 1993 - 15 december 1995).

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Rapport Verenigde Naties over Srebrenica '
Lees ook