Productschap Diervoeder


11/06/1999

Rapport 'Voeding en gezondheid van het maagdarmkanaal'

Op 2 juni j.l is in Wageningen een studiemiddag gehouden onder de titel 'Voeding en gezondheid van het maagdarmkanaal'. Tijdens deze middag is dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken belicht. Ook is er een rapport verschenen in de Onderzoeksreeks van het Productschap Diervoeder, getiteld 'Voeding en gezondheid van het maagdarmkanaal' (nr. 4, 42 pag.).

Deze publicatie kan schriftelijk besteld worden bij het secretariaat van het Productschap Diervoeder (Postbus 29739, 2502 LS Den Haag of faxnr. 070 -3708444) onder gelijktijdige overmaking van f. 40,= (incl. verzend- en behandelingskosten) op postbankrekening 84520 t.n.v. Hoofdproductschap Akkerbouwproducten, onder vermelding van 'PDV/Onderzoeksreeks nr. 4'.

Deel: ' Rapport Voeding en gezondheid van het maagdarmkanaal '
Lees ook