Ministerie van VWS

Aanbieden rapport voedselveiligheid

Tijdens een algemeen overleg medio juni 1999 over de dioxine-kwestie hebben bewindslieden de Kamer toegezegd op korte termijn maatregelen te nemen ter verbetering van de coördinatie en de communicatie met betrekking tot de voedselveiligheid. In dit kader is wij het bureau Berenschot gevraagd de samenwerking tussen de betrokken departementen waar het gaat om voedselveiligheid scherp in beeld te brengen en de mogelijkheden te verkennen om de coördinatie en de communicatie op dit punt te verbeteren.

In de onderstaande begeleidende brief bij het rapport informeren de bewindslieden de Kamer over hun standpunt op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Berenschot.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Links

Voedselveiligheid: waar borgen en waar zorgen

Voedselveiligheid: waar borgen en waar zorgen, bijlagen

Deel: ' Rapport voedselveiligheid '
Lees ook