Keuringsdienst van Waren

Nieuws

Rapportage handhavingactie voedingssupplementen

Datum: 21-3-03

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is bij handhavingactiviteiten gestuit op verontreinigde vitamine E voedingssupplementen: het betreft kankerverwekkende PAKs. Onveilige producten zijn inmiddels uit de markt genomen door de producenten. Overigens zijn door de leverancier van de grondstoffen maatregelen genomen om verontreiniging te voorkomen. De VWA onderzoekt door middel van gerichte handhavingacties of er nog besmette partijen in winkels aanwezig zijn.

Dit staat in een rapportage van de VWA over een handhavingactie naar aanleiding van een Rapid Alert van de Europese Commissie in het najaar van 2002. Deze waarschuwing had betrekking op PAKs in teunisbloemolie.

PAKs zijn een groep van meer dan 40 verschillende chemische verbindingen. PAKs ontstaan bij de verbranding van organische substanties; sigarettenrook bevat verhoudingsgewijs veel PAKs maar ook gegrilde of gerookte vlees of visproducten. PAKs komen voor in het milieu en in ons voedsel.

Voor de consument is er geen direct gevaar, maar de aard en omvang van de verontreiniging van de voedingssupplementen is verontrustend. Het gaat hier om kankerverwekkende stoffen die voorkomen in producten, die de consument neemt ter bevordering van zijn gezondheid.

De VWA hanteert als handhavingnorm 1 microgram/kg product; gebaseerd op een risicoanalyse van het RIVM.

Voor het rapport: www.vwa.nl

foto: parkiet

Deel: ' Rapportage handhavingactie voedingssupplementen '
Lees ook