Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 1999

21 september 1999
Op het terrein van onderwijs en werkgelegenheid is de positie van minderheden verbeterd. Aanzienlijk meer leerlingen uit minderheidsgroepen stromen door naar de hogere vormen van voorgezet- en hoger onderwijs.
Dit geldt vooral voor de tweede generatie. Ook het werkloosheidspercentage onder etnische minderheden is de afgelopen vier jaar sterk gedaald, namelijk van 26% naar 16%. Dit schrijft minister van Boxtel in de Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 1999, die 21 september 1999, jongstleden aan de Tweede kamer is aangeboden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 1999 '
Lees ook