Ministerie van Financien

Titel: RAPPORTAGE INVOERING EURO BIJ OVERHEID NAAR KAMER

Persberichtnr.

99/175

Den Haag

19 augustus 1999

Rapportage invoering euro bij de overheid naar Kamer

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag de vijfde voortgangsrapportage over de invoering van de euro bij de overheid naar de Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt de stand van zaken geschetst van de voorbereidingen bij de rijksoverheid, ZBOs, provincies, gemeenten en waterschappen.

Hieruit blijkt dat de voorbereidingen voor de invoering in 2002 in volle gang zijn en dat er geen knelpunten zijn. Wel is er enige vertraging op het deeltraject automatisering als gevolg van de samenloop met het milleniumprobleem.

De volledige tekst van deze rapportage is te vinden op de Internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman

Deel: ' Rapportage invoering euro bij de overheid naar Kamer '
Lees ook