Ingezonden persbericht


Vandaag is Rapportage minderheden 2001: samenvatting Vorderingen op school en Meer werk" verschenen.

ISBN: 90-377-0079-9
70 paginas, prijs Fl. 0 (Euro: 0,00)

Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onze website: www.scp.nl

De Rapportage minderheden 2001 bestaat uit twee delen. Vorderingen op school analyseert de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs en beschouwt het onderwijsbeleid voor minderheden van de rijksoverheid en de gemeenten. Het tweede deel, Meer werk, geeft feiten en ontwikkelingen over minderheden op de arbeidsmarkt. In deze publicatie zijn de belangrijkste bevindingen van beide delen samengevat.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapportage minderheden 2001 verschenen '
Lees ook