Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen toont verbetering


Wisseling van accountant leidt in alle gevallen tot lagere kosten, waarbij de Big4 favoriet blijven. Jaarrekening Apps alweer op retour maar interactieve websites in opkomst

UTRECHT, 20140623 -- Centre Consulting en adviesorganisatie ConQuaestor doen sinds 2004 onderzoek naar de rapportagecyclus van de voorlopige jaarcijfers van beursgenoteerde bedrijven. Ook dit jaar laten de aan de AEX en AMX genoteerde ondernemingen gemiddeld weer een versnelling zien.

  • Meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn er in geslaagd de jaarcijfers over 2013 sneller te publiceren dan het jaar hiervoor
  • 15 AEX bedrijven en 19 AMX fondsen verbeteren hun publicatiecyclus
  • AEX-fondsen blijven sneller dan AMX fondsen
  • De fondsen die wisselden van accountant zagen substantiële daling van  accountantskosten

Wereldwijd valt op dat de Amerikaanse banken het snelst publiceren en de top 5 bezetten, waarmee zij de Tech bedrijven van hun traditionele troon hebben gestoten. In de opkomende markten is er een wisselende trend waarneembaar, waarbij India (27 dagen) en Brazilië (43 dagen) het opvallend goed doen en China en Rusland met respectievelijk 84 en 74 dagen achter blijven. De VS heeft ter vergelijking een gemiddelde van 33 dagen en de Nederlandse AEX fondsen gemiddeld 42 dagen.

AEX
Hoewel de gemiddelde publicatiesnelheid is gedaald van 48 naar 43 dagen zijn er op fondsniveau wel verschuivingen te signaleren. Van de 25 AEX fondsen hebben 15 ondernemingen hun cijfers dit jaar sneller weten te publiceren ten opzichte van voorgaand jaar. Bovendien wisten 11 AEX-fondsen ook de accountantscontrole te versnellen.

Unilever neemt dit jaar de eerste plaats in met publicatie binnen 21 dagen en is daarmee sneller dan ASML die vorig jaar koploper was. De andere grote winnaar is Akzo Nobel die met een publicatiedatum van 37 dagen de grootste versnelling wist te realiseren met een verbetering van 14 dagen en daarmee onder het AEX gemiddelde uitkomt. Hiermee behoort Akzo Nobel tot de zeven top 1.000 bedrijven wereldwijd met de grootste versnelling in de rapportagecyclus over het afgelopen jaar.

Net als vorig jaar zijn ASML en Heineken de snelste bedrijven met de audit sign-off, namelijk binnen 42 dagen.

AMX
Ook onder de 25 AMX fondsen, wisten 19 bedrijven hun jaarcijfers sneller op te leveren. De verbetering is gemiddeld 4 dagen en daarmee blijven de AMX fondsen met gemiddeld 51 dagen nog 8 dagen achter op de AEX fondsen. Bovendien zijn er 13 bedrijven die ook de accountant weer sneller buiten de deur hadden.

De winnaars dit jaar zijn Arcadis, BAM en Corbion met een versnelling in publicatiedatum van respectievelijk 16 dagen voor Arcadis en 15 dagen voor de andere twee. BAM boekte samen met Brunel (met nieuwe accountant) sterke vooruitgang in de afronding van de accountantscontrole, beide lieten een vooruitgang van 15 dagen zien.

Accountantskosten in de AEX
De accountantskosten zijn bij de meeste AEX bedrijven iets gedaald met een paar uitschieters zoals Ahold, Delta Lloyd, KPN, SBM en Unilever die de kosten met meer dan 10% wisten terug te dringen. Gemiddeld genomen zijn de kosten echter iets toegenomen door grote kostenstijgingen bij ASML (+55%, Deloitte) en Fugro (+51%, KPMG). Corio levert met een stijging van 25% de besparing van twee jaar geleden (wisseling van Deloitte naar PwC) weer in.

Accountantskosten in de Midkap
De AMX bedrijven hebben een duidelijke verlaging van de accountantskosten weten te realiseren over afgelopen boekjaar. De bedrijven die een grote kostenreductie hebben bereikt zijn Brunel (overgestapt van Deloitte naar PWC, -25,3%), Binckbank (-22,4%, EY) Wereldhave (-18,9% PWC), USG People (-16,3%, PWC) en grootste besparing is gerealiseerd bij Corbion (-52,4%, Deloitte). Imtech heeft fors bespaard in vergelijking met het moeilijke boekjaar 2012. Ten opzichte van 2011 Imtech echter nog steeds zeer veel geld kwijt bij accountant KPMG.

Trends in reporting
Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de wijze waarop jaarverslagen worden aangeboden. Hierbij is opmerkelijk dat de “annual report app” na een aantal jaar in opkomst te zijn geweest, juist minder gebruikt wordt. Door  de AEX bedrijven worden nog maar 6 apps aangeboden, waarvan er slechts 4 speciaal voor het jaarverslag zijn gebouwd. Die zijn van AkzoNobel, DSM, ING en Unilever.

Het inzetten van interactieve jaarverslagwebsites (met specifieke URL) neemt wel toe. Deze websites bevatten voor de belangrijkste hoofdstukken filmpjes, links en andere interactieve elementen; ideaal voor tabletgebruikers. Daarbij worden verslaglegging over social responsibility en duurzaamheid goed geïntegreerd met de jaarverslaginformatie. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere Ziggo en SBM Offshore.

Louis de Koning, Associate Partner bij ConQuaestor: ‘Het is goed om te constateren dat veel bedrijven zich opnieuw hebben ingezet om een versnelde rapportage van voorlopige cijfers te laten zien. De snelheid waarmee cijfers kunnen worden gepubliceerd zegt in onze optiek ook iets over de mate van controle over de bestuurlijke informatievoorziening binnen een concern waar het afsluitingsproces een onderdeel van is. Ook door investeerders en analisten word dit beoordeeld als een belangrijke publieke benchmark. De snelheid van het afsluitproces wordt terecht in verband gebracht met de kwaliteit van de financiële processen en systemen in de organisatie."

Klaas van der Geest, Managing Director bij Centre Consulting constateert dat steeds meer ondernemingen aandacht besteden aan de zogenaamde “last mile”. Met Disclosure Management tools wordt het proces van de cijfers naar de publicatie met tekstuele toelichtingen onder controle gebracht en de brug geslagen naar XBRL. Immers, in 2016 zullen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hun publicaties bij de beurs moeten aanleveren in dit nieuwe verplichte elektronisch formaat. Iets wat een aantal bedrijven overigens reeds op orde hebben.”

Over de vehikels die bedrijven kiezen voor hun jaarverslag zegt De Koning: “Ondanks dat het lijvige en over het algemeen dikker wordende klassieke jaarverslag nog altijd de boventoon voert, is digitalisering binnen reporting niet meer weg te denken. We verwachten eigenlijk dat het digitale en interactieve jaarverslag op termijn de papieren en pdf-versies zullen gaan vervangen.”

Van der Geest vult aan: “Bij de bedrijven met de snelste externe rapportage zien we over het algemeen effectieve en efficiënte financiële processen en systemen en een gestroomlijnde interne management rapportage. Afsluiting van de operationele processen zijn gekoppeld aan financiële systemen wereldwijd waarna gegevens efficiënt en effectief zijn uit te vragen, te consolideren, analyseren en rapporteren. Wij zien dat deze best in class ondernemingen dit proces hebben ook gekoppeld aan hun forecasting, zodat zijn in controle zijn over de performance van het gehele concern.


Deel: ' Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen toont verbetering '
Lees ook