Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6


De Bilt, 20160921 -- Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van Alterra dat al sinds 2006 wordt uitgevoerd. In 2009 zat de waardering nog boven de 7, maar vanaf dat jaar is er sprake van een gestaag dalende trend. Het onderzoek is gebaseerd op de waardering van ruim 47-duizend Nederlanders die via de website: www.daarmoetikzijn.nl aan het onderzoek hebben deelgenomen.

De resultaten laten zien dat ook het percentage dat de aantrekkelijkheid van het landschap als onvoldoende kwalificeert is opgelopen tot meer dan één derde (34,4%). ‘De verklaring voor de dalende waardering is nog moeilijk aan te geven’, aldus Martin Goossen. ‘Maar duidelijk is dat de deelnemers ruimtelijk goed verdeeld zijn over heel Nederland, met gegevens in circa 85% van de viercijferige postcodegebieden’. De resultaten zijn een gemiddelde en geven nog niet aan hoe de regionale verschillen liggen.

Nader onderzoek
Volgens Goossen wordt vooral diversiteit in het landschap gewaardeerd, maar gerichte informatie over gewenste landschapskenmerken vergt nader onderzoek van de gegevens. Ook de kenmerken die als meest storend worden ervaren kunnen dan worden onderzocht. Maar de indruk van enkele jaren geleden dat het allemaal wel goed gaat met het landschap is met dit onderzoek anno 2016 moeilijk te handhaven. Of er een verband is met het beleid voor landschap is niet onderzocht, maar opvallend is de kentering van de waardering sinds 2010, het jaar waarin het Rijk de afschaffing van het landschapsbeleid in gang zette.

Lange meettijd
De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl. Deze website is ruim 10 jaar online. Door deze lange meettijd is dit onderzoek als een van de weinige aan de hand van een consistente reeks in staat ontwikkelingen op de langere termijn weer te geven. Naast deze Nederlandse website is er ook een Engelstalige website (www.myplacetobe.eu) die meer gericht is op de Europese landschappen. Daarmee kunnen de voorkeuren van Nederlandse en buitenlandse bezoekers voor Europese landschappen worden ingeschat. Tevens kunnen de meest populaire landschapstypen in heel Europa worden weergegeven.


Deel: ' Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6 '
Lees ook