WERELD NATUUR FONDS

Ratificatie Kyoto Protocol gunstig voor economie Europa/Japan

Op het moment dat de onderhandelingsdelegaties samenkomen in Bonn, laten twee rapporten, gemaakt in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, zien dat ratificatie van het Kyoto Protocol (KP) gunstig is voor de Japanse en Europese economie, ook als de Verenigde Staten niet meedoen. Beide werelddelen kunnen de Kyoto-afspraken zonder grote kosten realiseren en zullen hun marktaandeel in nieuwe technologieën zien stijgen.

De rapporten tonen aan dat de uitspraak van George W. Bush - 'het is economisch gezien nadelig om vervuiling door opwarming van de aarde te verminderen' -, misleidend is. Voor het Japanse bedrijfsleven betekent een proactieve invoering van het Kyoto Protocol een groei van 0,9 procent van het Bruto Nationaal Product (ongeveer $ 47.3 miljard).

Ook het Europese bedrijfsleven kan een voorsprong in de ontwikkeling van nieuwe technologieën tegemoet zien wanneer het KP wordt ingevoerd. De rapporten concluderen dat een snelle start met het beleid tegen klimaatverandering een substantiële kostenreductie met zich mee kan brengen in de toekomst.

Japan en Europa moeten de klimaattop in Bonn benutten om de onderhandelingen over de uitwerking van het Kyoto Protocol af te ronden. 'Ratificatie van het KP geeft zowel Japan als Europa nieuwe kansen in nieuwe markten. Ze kunnen wereldleiders worden in energiezuinige en schone technologieën', volgens Sible Schöne, manager klimaat van het Wereld Natuur Fonds.

Volgens de auteurs van het Japanse rapport is het moeilijk te begrijpen waarom de Japanse overheid en industrie terughoudend zijn. De auteurs verwachten zelfs dat ratificatie Japan kan helpen om uit de jarenlange economische misère te komen. Ook de meeste Aziatische en West-Europese landen kunnen economisch voordeel halen wanneer Japan het protocol ratificeert. In Zuid-Oost Azië en India zal dan het Bruto Nationaal Product (BNP) stijgen met $ 11,5 miljard. In West-Europa zal de stijging van het BNP $ 13,9 miljard zijn. De onderzoekers verwachten dat het BNP van de Verenigde Staten daarentegen zal dalen met 0,6 procent (ongeveer $ 45,5 miljard). Dit komt met name doordat de industrie van de Verenigde Staten niet tot innovatie wordt gestimuleerd.

Volgens de Europese studie kan Europa tussen de 85 en 95 procent van de Kyoto-doelstellingen halen zonder het concurrentievermogen van de economie te schaden. Door slim politiek beleid is het mogelijk de gehele doelstelling te halen zonder de concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie te schaden. Realisatie van de Kyoto-doelstellingen betekent volgens deze studie voor Europa een vermindering van 0,- tot 1,1 procent van het BNP. Dit is een verwaarloosbaar bedrag voor de 15 Europese landen (vergelijkbaar met Euro 3 miljard per jaar). De maatregelen zullen bovendien leiden tot een vermindering van de luchtvervuiling en besparingen op 'end-of-pipe' technologieën tegen zure regen. Deze besparingen zijn naar verwachting hoger dan de kosten van de uitvoering van het Kyoto Protocol.

'Om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, is het noodzakelijk te innoveren en te komen met nieuwe technologieën', volgens auteur van het rapport professor Kornelis Blok, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 'Als de Verenigde Staten het KP niet ratificeert en Japan en Europa doen dat wel, dan betekent dit zeker op termijn een concurrentievoordeel voor de EU en Japan'. Het Wereld Natuur Fonds wil dat de EU en Japan leiderschap tonen in Bonn. 'Alle informatie is voorhanden. Er zijn geen excuses meer mogelijk voor verder uitstel of zelfs afstel, ook als de Verenigde Staten niet meedoen', volgens Sible Schöne van het Wereld Natuur Fonds.

EINDE PERSBERICHT

Op aanvraag beschikbaar: Het rapport 'Kyoto without the US. Costs and benefits of ratifying the Kyoto Protocol without the US'

Meer informatie:
Sible Schöne, klimaatdeskundige van het Wereld Natuur Fonds, is aanwezig tijdens de klimaattop in Bonn.

Voor interviews of meer informatie kunt u contact opnemen met: Marie Jeanne Douven, persvoorlichter, telefoon (030) 693 73 13 Mobiel: 06-29 535 952; E-mail: mdouven@wwfnet.or

16 jul 01 01:01

Deel: ' Ratificatie Kyoto Protocol gunstig voor Europa en Japan '
Lees ook