Rational biedt Unisys XMI Software voor Rational Rose

Hoofddorp, 26 januari 2000 - Unisys heeft een overeenkomst getekend met Rational Software die Rational in staat stelt de Unisys-implementatie van de XMI (XML Metadata Interchange) -specificaties aan te bieden. Dit maakt de uitwisseling van informatie mogelijk tussen de nieuwe Rational Rose 2000 visuele modelleeromgeving en andere tools en omgevingen die zijn gebaseerd op UML (Unified Modeling Language). Klanten kunnen de Unisys XMI-software per direct downloaden van de website van Rational.

Met behulp van de Unisys XMI-software kunnen gebruikers van Rational Rose 2000 informatie uitwisselen met andere tools voor ontwikkeling en planning, met een mate van detail die voorheen niet mogelijk was. Zakelijke klanten kunnen dankzij deze mogelijkheid een applicatie-infrastructuur bouwen waarmee zij beter in staat zijn hoogvolume e-business te realiseren binnen heterogene, multi-vendoromgevingen.

"We zien XMI als een belangrijke stap in de richting van interoperabiliteit tussen verschillende softwaretools en zelfs data warehouses," zegt Roger Oberg, vice president en general manager van de Rose visuele modelleerproducten van Rational Software. "Unisys en Rational hebben beide een belangrijke rol gespeeld bij het definiëren van XMI en het ligt daarom voor de hand dat Unisys de XMI-technologie aan onze klanten levert."

XMI is een industriestandaard voor het opslaan en gezamenlijk gebruiken van objectprogrammerings- en ontwerpinformatie, zodat ontwikkelteams die verschillende tools van verschillende leveranciers gebruiken, samen software kunnen ontwikkelen.

XMI is in maart 1999 gedefinieerd door de Object Management Group (OMG), een standaardisatie-organisatie op het gebied van objecttechnologie. XMI maakt gebruik van XML (eXtensible Markup Language), een algemeen gebruikte standaard die is gedefinieerd door het World Wide Web (W3C) en integreert deze met OMG's Unified Modelling Language (UML) en Meta Object Facility (MOF) om zo een fundament te realiseren voor een model voor open informatie-uitwisseling.

XMI is bedoeld om ontwikkelteams die met objecttechnologie werken en verschillende tools gebruiken de mogelijkheid te geven om programmeergegevens op een gestandaardiseerde wijze uit te wisselen via Internet. Ontwikkelteams die zich op verschillende locaties bevinden kunnen zo toch samenwerken aan de bouw van een applicatie.

"Er vindt een voortdurende verschuiving plaats naar het gebruik van op modellen gebaseerde ontwikkelomgevingen, zoals Rational Rose 2000," zegt Art Sarno, business development manager voor het Unisys Object Management Program. "Door het met behulp van de XMI-standaard uitwisselen van informatie kunnen ontwikkelteams aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen realiseren."

Unisys en Rational hebben nauw samengewerkt aan de XMI-technologie tijdens het opstellen van de XMI-specificatie. Toen de XMI-specificatie ter goedkeuring werd ingediend bij de OMG hebben beide bedrijven laten zien hoe uiteenlopende ontwikkeltools en -omgevingen met behulp van XMI kunnen samenwerken. Meer informatie over deze demonstratie zijn te vinden op de website van de OMG: http://www.omg.com/news/pr99/transcript.doc.

Prijs en beschikbaarheid
Gebruikers van Rational Rose kunnen de XMI-software kosteloos downloaden van de website van Rational:
www.rational.com/products/rose/support/patches/2kdownloads.jtmpl.

Over Unisys
Unisys is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van Electronic Business-oplossingen. Met ruim 35.000 werknemers verdeeld over 100 landen ondersteunt Unisys haar klanten bij het optimaal gebruikmaken van de Internet-economie. De mensen van Unisys ontwikkelen oplossingen, services, platforms en netwerk-infrastructuren, die bedrijven en overheidsinstellingen nodig hebben om succesvol zaken te doen via het Internet. Unisys biedt een compleet portfolio aan e-@ction-oplossingen voor Electronic Business. Deze oplossingen zijn gebaseerd op de uitgebreide kennis van Unisys op het gebied van systeemintegratie, op maat gesneden én standaardoplossingen, outsourcing, Microsoft Windows NT-services, netwerkservices en merkonafhankelijk onderhoud en wereldwijde support. Daarnaast levert Unisys enterprise-class NT-servers, mainframes, middleware, software- en storage-producten. Unisys heeft voor haar oplossingen een focus op specifieke verticale marktsectoren waaronder financiële services, transport, telecommunicatie, overheid, publishing en supply chain-markten. Het hoofdkantoor van Unisys is gevestigd in Blue Bell, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Amsterdam Zuidoost. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op de Unisys homepage: http://www.unisys.com of http://www.unisys.nl. Beleggersinformatie is te vinden op http://www.unisys.com/investor.

Over Rational
Rational Software (Corporation) (NASDAQ: RATL) is een toonaangevend aanbieder van ontwikkelgereedschappen voor softwareontwikkelaars van technische, ingebedde, web-, e-commerce- en zakelijke informatiesystemen. Rational realiseerde in boekjaar 1999 (dat eindigde op 31 maart 1999) een omzet van 411,8 miljoen dollar en biedt wereldwijd werk aan meer dan 2000 mensen. De veelomvattende oplossingen van Rational vormen een antwoord op de grote problemen waar ontwikkelaars van bedrijfskritische softwaretoepassingen mee worden geconfronteerd. Deze oplossingen verbeteren in belangrijke mate de effectiviteit en productiviteit van softwareontwikkelteams, waardoor zij de ontwikkelcyclus kunnen verkorten en een betere kwaliteit kunnen afleveren. Meer informatie over Rational is te vinden op: http://www.rational.com.

Voor meer informatie
Rational Software Benelux B.V., Epco Pottinga, telefoon 020- 45 46 300, e-mail epotting@rational.com, Unisys Nederland NV, Erwin Zijlstra, Country Communications Manager, telefoon: 020 - 5658 647, e-mail: erwin.zijlstra@nl.unisys.com,

of Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Robert W. de Moll, telefoon 023 - 5628208, e-mail robertdm@monogram.nl

Rational Software, Rational Suite Enterprise, Rational AnalystStudio, Rational DevelopmentStudio, Rational TestStudio, Rational PerformanceStudio, Rational Rose, Rational ClearCase, RequisiteProe en het Rational-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Rational Software Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.

Deel: ' Rational biedt Unisys XMI Software voor Rational Rose '
Lees ook