X
X
X Gemeente Amsterdam


BERICHTGEVING HET PAROOL

Naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool van 11 maart het volgende:

Het stuk wekt in een aantal opzichten een verkeerde indruk.

1) De positie van brandweercommandant Ernst staat niet ter discussie.

2) Recente gesprekken over een nieuwe lijn in de aansturing van de Amsterdamse brandweer houden geen enkel verband met de Bijlmerramp en het onderzoek van de Parlementaire enquètecommissie. Aan de orde op dit moment is een traject dat is ingezet door brandweercommandant Ernst in goed overleg met de burgemeester, om te komen tot een doorzichtiger organisatie en een betere verdeling van taken in de top.

Hieraan wordt in nauwe samenspraak met de OR gewerkt. Over enige tijd kunnen hierover verdere mededelingen worden gedaan.

Amsterdam, 11 maart 1999Pb-21 Janneke Zumpolle 5522045

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie A'dam op artikel Parool over brandweercommandant '
Lees ook