P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 13 juni 1999.
Eerste voorlopige reactie
van het Agalev partijbestuur

Op basis van de zeer voorlopige stembusresultaten zoals ze nu bekend zijn, legt het Partijbestuur van Agalev de volgende verklaring af:


1. Agalev is deze campagne ingegaan met als centraal thema 'kwaliteit van leven'. Het verloop van de hele campagne heeft bewezen dat dit thema ook voor de burgers bovenaan de agenda staat. Op een constructieve manier is zo een tegengewicht geboden tegen een te enge focus op een eenzijdig 'economische' benadering van mens en maatschappij. Geen enkele partij kan dit groene thema in de toekomst nog negeren.


2. Deze uitslag is een duidelijke overwinning voor Agalev. Dit positief resultaat is geen tijdelijk of eenmalig succes. Reeds voor de dioxinecrisis wezen alle peilingen op een duidelijke winst voor Agalev. Dat wil zeggen dat de consequente groene politieke lijn die Agalev de voorbije jaren steeds heeft voorgestaan, heeft gerendeerd. De Groenen zijn erin geslaagd op basis van een sterk inhoudelijk project een hoopvol perspectief vorm te geven.


3. De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben ongetwijfeld hun invloed gehad op het verkiezingsresultaat. Daaruit mogen echter niet de verkeerde conclusies getrokken worden. De sterke winst van Agalev bewijst dat het mogelijk is de vragen en onzekerheden van mensen op een positieve en constructieve manier vorm te geven. Dat is een zeer belangrijk politiek signaal: mensen maken duidelijk verschil tussen het FOERT van de antipolitiek en het hoopvol project van de Groenen. De Groenen zijn nooit 'blij' geweest met de crisis van de voorbije weken. In tegenstelling tot andere oppositiepartijen hebben we ons steeds constructief opgesteld, en hebben we er de nadruk op gelegd dat het hier gaat om een milieuprobleem. De kiezers hebben duidelijk de groene analyse gevolgd.


4. De voorbije voedselcrisis is meer dan een 'accident de parcours'. De volgende regering zal niet alleen aan crisismanagement moeten doen, er is een ander toekomstgericht beleid nodig dat mee zal moeten steunen op de groene voorstellen voor een ander voedsel- en landbouwbeleid.


5. De winst van het Vlaams Blok verontrust ons. Met het resultaat van vandaag is het nog duidelijker dan ooit dat het project van de hoop tegen het project van de angst staat. De winst van de democratische oppositie vormt alleszins een belangrijk tegengewicht tegen die van het Blok. Het is nu aan ons om tegen de gemeenteraadsverkiezingen dat project van de hoop definitief in te bedden. Met een sterker Agalev moet dat ook lukken.


6. Agalev heeft ervoor gekozen een sterk visuele en aanwezige campagne te voeren. Die keuze lag in de lijn van de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van de partij de voorbije jaren. Het resultaat van vandaag bewijst dat die keuze heeft geloond. Agalev wil uitdrukkelijk al haar militanten danken voor de gevoerde campagne.


7. Met dit resultaat is het groene project voor de volgende regering zonder meer 'incontournable' geworden. Wie ook in de volgende regering zal zitten, men zal niet om de groene voorstellen heen kunnen. Dat hebben de kiezers vandaag gevraagd. De Groenen hebben steeds gezegd dat ze verantwoordelijkheid willen dragen om dat groene project mee vorm te geven. Daarmee is niet gezegd dat Agalev en Ecolo nu op dit moment al solliciteren voor de macht. Eerst zijn volledige uitslagen nodig. Dan zullen we moeten onderzoeken of de andere partijen ook echt van plan zijn het groene signaal van 13 juni om te zetten in een ander beleid.


8. (resultaten Wallonië, nationale coalitievorming)


9. (resultaten Brussel, eerste inschatting)

Partijbestuur Agalev, zondag 13 juni 18.00 uur

Je kan op de internetsite van Agalev je reactie geven op de verkiezingen van 13 juni. Tevredenheid, teleurstelling, suggesties, commentaar, analyses... we nemen het allemaal op als het binnen de perken van het fatsoen blijft. Je reactie verschijnt dus niet onmiddellijk, je krijgt wel een mailtje terug als je bericht ons bereikt heeft.

surf naar:
http://agalev.be/discussie/forum/index.html


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie Agalev op Vlaamse stembusresultaten '
Lees ook