agalev (vlaanderen)

return-path: redactie@nieuwsbank.nl

p e r s m e d e d e l i n g
brussel, 13 september 2001.

aanslagen in amerika: schuldigen straffen zonder in een spiraal van geweld te vervallenagalev en ecolo zijn geschokt door de blinde terreur die duizenden slachtoffers heeft gemaakt in new york en washington. de groenen voelen zich solidair met het amerikaanse volk en ze begrijpen de vraag om gerechtigheid.

agalev en ecolo nemen acte van de beslissing van de belgische regering, om op vraag van de verenigde staten, artikel 5 van het verdrag van de navo toe te passen.

agalev en ecolo benadrukken dat de beslissing van de navo-raad onderworpen is aan verschillende voorwaarden:

- de raad moet zich uitspreken over wie verantwoordelijk is voor de feiten, wie de effectieve schuldigen zijn, en over de eventuele betrokkenheid van één of meer staten bij deze terreuraanslagen.

- elk navo-land kan zelfstandig beslissen op welke manier het wenst te reageren op deze daad van agressie. voor de groenen is het de ministerraad die beslist over de eventuele belgische acties.

agalev en ecolo roepen de regeringen van de atlantische verdragsorganisatie, de veiligheidsraad van de verenigde naties en de europese ministerraad op om zorgvuldig en samen te zoeken naar de geschikte middelen om te reageren op deze afschuwelijke aanslagen zonder te vervallen in een spiraal van geweld.

agalev en ecolo steunen daarom verder elk initiatief van de belgische regering die diplomatieke actie en politieke oplossingen bewerkstelligt. solidariteit met een aangevallen land is evident. daarnaast moeten echter initiatieven genomen worden om de voedingsbodem voor blinde terreur te helpen wegwerken.

agalev en ecolo vragen de politieke verantwoordelijken om te werken aan een gelijke verdeling van macht en rijkdom, aan respect voor mensenrechten, aan de bevordering van democratie, en aan de bestraffing van criminelen en trafikanten die misbruik maken van de afwezigheid hiervan.

jos geysels, politiek secretaris agalev
jef tavernier, fractievoorzitter agalev kamer

frans lozie, fractievoorzitter agalev senaat
jacques bauduin, secrétaire fédéral ecolo


agalev persdienst
paskal deboosere, persverantwoordelijke
brialmontstraat 23, 1210 brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

agalev via internet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Reactie Belgische Agalev en Ecolo op aanslagen in VS '
Lees ook