Partij van de Arbeid

Reactie bestuur PvdA op mededeling Wim Kok, 29 augustus 2001.

6 september 2001 PvdA bestuur

Het partijbestuur heeft met grote belangstelling en groot respect kennis genomen van de mededeling van Wim Kok om niet beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Het is een politiek belangrijk moment: de aankondiging van onze politieke leider om terug te treden uit de nationale politiek. Maar zover is het nog niet. Wim Kok is nog ongeveer een jaar lang premier van een kabinet dat nog lang niet is uitgeregeerd en juist deze week vele plannen voor de toekomst heeft gepresenteerd. Tot het verkiezingscongres van de partij in december dit jaar, wanneer de nieuwe lijsttrekker wordt gekozen, is hij ook de politieke leider van de partij.

Het partijbestuur is dan ook verheugd dat Wim Kok bereid is zijn bijdrage aan de verkiezingscampagne te leveren. Verkiezingen gaan over ideeën voor de komende periode en over verantwoording afleggen over de afgelopen periode. Wim's inbreng hoort daar vanzelfsprekend bij.

Vandaag is ook een emotioneel belangrijk moment. Natuurlijk voor Wim Kok zelf, maar ook voor de partij. Wim Kok is 15 jaar leider van onze partij, in voor- en tegenspoed. Hij heeft in die tijd veel bereikt. Onder zijn leiding heeft de PvdA laten zien dat het landsbestuur bij onze partij in goede handen is. Zo zijn de overheidsfinanciën op orde gebracht en is de werkloosheid sterk teruggedrongen.
Zijn besluit om zich niet ter beschikking te stellen voor het lijsttrekkerschap leidt bij het partijbestuur dan ook tot dubbele gevoelens. Zijn functioneren als premier wordt immers alom gewaardeerd. Tegelijk getuigt het van persoonlijke kracht en moed om op het hoogtepunt van zijn premierschap de aankondiging van vandaag te doen. Het partijbestuur heeft daarvoor groot respect.

De weemoed die het besluit van Wim van vandaag bij het partijbestuur oproept, gaat echter vergezeld van de overtuiging dat de partij in Ad Melkert over een uitstekende kandidaat voor het lijsttrekkerschap beschikt. In die wetenschap heeft ook Wim Kok zijn besluit kunnen nemen.
Wij hopen dan ook dat Ad voor die lastige functie van het lijsttrekkerschap beschikbaar is. Vanzelfsprekend is het laatste woord aan het congres in december. Er vindt vandaag geen leiderschapswisseling plaats. Daarover gaan de afgevaardigden van de afdelingen op het congres in december.

Leiderschapswisselingen in politieke partijen kunnen chaotisch en pijnlijk zijn. Het is een grote verdienste van Wim Kok dat hij met zijn optreden en met zijn moedige besluit van vandaag de PvdA in de positie heeft gebracht om zonder opvolgings-troebelen het komende verkiezingsjaar in te gaan.
Die verkiezingen zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Met een nieuw programma, waarvan zaterdag aanstaande het concept zal worden gepresenteerd. En met de inzet van velen, onder wie Wim Kok.

Deel: ' Reactie bestuur PvdA op terugtrekking Kok als lijsttrekker '
Lees ook