Nederlandse Vereniging van journalisten

PERSBERICHT

Eerste reactie bonden op overname VNU-dagbladen door Wegener/De Telegraaf
Van gedwongen ontslagen is geen sprake en het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden van medewerkers en journalisten wordt gegarandeerd. De bestaande titels blijven vooralsnog gehandhaafd. Daarmee zijn de belangrijkste eisen van FNV KIEM en de NVJ en hun leden bij VNU Dagbladen ingewilligd. Dat is mede te danken aan de druk die bonden en werknemers hebben uitgeoefend. Dat is de eerste reactie van FNV KIEM en NVJ op de overname van de VNU-kranten, drukkerijen en nieuwe media als kabelkrant en omroep door Wegener en de doorverkoop van De Limburger, huis-aan-huis-bladen, kabelkranten in de regio Limburg, TV8-Limburg aan De Telegraaf.

De bonden blijven overigens verbolgen over de manier waarop het personeel en hun vakorganisaties door VNU voor een voldongen feit zijn gesteld. De beursvloer is kennelijk belangrijker dan de ca. 3.000 werknemers. Vakbonden vragen zich af wat de SER Fusiecode dan nog voorstelt.

Vanmiddag bespreekt FNV KIEM met kaderleden bij alle VNU-kranten of de voor morgenmiddag geplande werkonderbreking bij De Gelderlander het karakter moet krijgen van een informatieve bijeenkomst. In dit overleg zal ook gesproken worden over de bij andere dagbladen geplande bijeenkomsten. De NVJ voert vanmiddag ter plekke overleg met de redactie van De Gelderlander over de verkoop. Op 8 september vergadert de NVJ met vertegenwoordigers van alle VNU-kranten.

Bonden zullen ook nadrukkelijk de mening gaan peilen bij hun leden bij kabelkranten, huis-aan-huis-bladen, regionale omroep en nieuwe media. Deze laatste activiteiten worden een steeds belangrijker onderdeel van dagbladuitgevers.

Nadere informatie:

René Laenen, bondsbestuurder sector Dagbladen FNV KIEM, mobiel 06 - 537 02 021 of
Tjeerd Pietersma, FNV KIEM (opvolger René Laenen), mobiel 06 - 511 93 955
Hans Verploeg, NVJ, 020 - 676 67 71, mobiel 06 - 531 75 829 of Irene Konings, 020 - 676 67 71 of Ron Abram, mobiel 06 - 531 51 470. Amsterdam, 7 september 1999

Deel: ' Reactie bonden op overname VNU-dagbladen door Wegener '
Lees ook