KON BOSKALIS WESTMINSTER

Reactie op uitgifte beschermingsprefs door HBG

Datum 28 februari 2000

AMSTERDAM - Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft kennis genomen van de aankondiging van Hollandsche Beton Groep nv dat zij 34,6 miljoen beschermingspreferente aandelen heeft uitgegeven aan de Stichting HBG (een onafhankelijke stichting opgezet door HBG).

Boskalis blijft de mening toegedaan dat haar voorstel om samen te gaan met HBG (welk voornemen zij heeft aangekondigd op vrijdag 25 februari jl.) uitstekende waarde creëert voor aandeelhouders van HBG. Boskalis voorziet dat de transactie aanzienlijk zal bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Zij verwacht dat als gevolg van zowel de transactie als van autonome groei de winst per aandeel over 2000 30% hoger zal uitkomen dan die over 1999, en dat de winst per aandeel zal verdubbelen over de komende drie jaar.

Boskalis vertrouwt er onverminderd op dat haar voorgenomen bod in het belang is van de aandeelhouders van HBG, en is van mening dat de aandeelhouders de gelegenheid moet worden gelaten om zich zelf een oordeel te vormen over de merites van het voorgenomen bod van Boskalis. Boskalis blijft hopen dat HBG zal ingaan op haar uitnodiging aan HBG om haar voorstellen verder te bespreken, in het belang van alle belanghebbenden bij beide ondernemingen, met inbegrip van aandeelhouders en werknemers.

In overeenstemming met de SER Fusiegedragsregels zal de hoogte van het voorgenomen bod niet voor 4 maart a.s. bekend worden gemaakt.

ooOoo

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie Boskalis op uitgifte beschermingsprefs door HBG '
Lees ook