BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 16-9-1999BOVAG en RAI over belastingplan 2001

Het wetsvoorstel is bij BOVAG en RAI gedeeltelijk positief ontvangen. Slechts gedeeltelijk, want een stijging van de belastingdruk voor de eigenaar van een BV, is nadelig voor het ondernemerschap en in strijd met het uitgangspunt van belastingdruk verminderen. Ook hebben de organisaties bezwaar tegen de invulling van de oudedagsvoorziening. Ondernemers die nu geen goede pensioenvoorziening hebben, kunnen nu ook niet meer tot een redelijke opbouw komen. Dat de renteaftrek verdwijnt, is ook jammer. Dit kan namelijk de aankoop van o.a. caravans, motorfietsen en auto's parten spelen omdat daardoor de aankoop duurder wordt als er geld moet worden geleend. Dat de BTW van 17,5% naar 19% gaat, zal eenzelfde effect sorteren en bevordert ook oneerlijke concurrentie door zwartwerken. BOVAG en RAI pleiten er dan ook voor dat de verschillen met de ons omringende landen niet groter worden. Anders wordt ongelijke concurrentie in de hand gewerkt en het kooptoerisme zal worden aangewakkerd. Dit soort maatregelen mogen dus alleen in Europees verband worden genomen. Overigens vinden BOVAG en RAI het een goed idee om milieuvriendelijke maatregelen en aankopen minder te belasten maar zulk moet wel goed worden afgestemd met de branche en op te ontwikkelen Europese normen worden gebaseerd. BOVAG en RAI pleiten voor harmonisatie van fiscale maatregelen in Europees verband. Dat de autokosten verder worden gevariabiliseerd juichen beide organisaties zonder meer toe maar ze vinden wel dat er aandacht moet worden geschonken aan het fraudegevoelige karakter van bijvoorbeeld de voorstellen voor de bijtelling voor de auto van de zaak. Voor medewerkers van bedrijven in de mobiliteitsbranche is het over het algemeen ondoenlijk een juiste kilometeradministratie bij te houden omdat ze vaak in veel verschillende auto's rijden. Indien de werkgever met de uitvoeringslasten van deze wetgeving geconfronteerd wordt, betekent dit een vergroting van de administratieve lastendruk en dat is ook in strijd met het huidige overheidsbeleid.

Deel: ' Reactie BOVAG en RAI op belastingplan 2001 '
Lees ook