CONNEXXION

Persverklaring connexxion

Naar aanleiding van een publicatie in Dagblad De Limburger van 11 oktober 2001, hechten de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van connexxion er aan de volgende verklaring af te leggen:

In dagblad De Limburger komt een aantal zaken aan de orde rond de heer Sevenstern, tot oktober 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur van connexxion, en de heer van Zoelen, directeur van de Hermes Groep waarin connexxion een 75% aandeel heeft.

In het artikel is sprake van aanwijzingen 'dat er met medeweten van de voormalige Raad van Bestuur van connexxion, onder leiding van Sevenstern, gerommeld is met extra financiële toelagen '. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben echter geen aanwijzingen dat van een dergelijk 'gerommel' sprake is geweest.

Ook wordt in het artikel gesproken over 'persoonlijke voordeeltjes voor Sevenstern ten koste van busonderneming Hermes'. Vooropgesteld zij dat connexxion voor de leden van de Raad van Bestuur een helder en ondubbelzinnig declaratiebeleid heeft, dat onderhevig is aan scherpe accountantscontrole. Specifiek met de heer Sevenstern was afgesproken dat zijn declaraties door accountants gecontroleerd en, in de vorm van een overzicht, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen gerapporteerd zouden worden.

Naar aanleiding van de reguliere controle in maart 2001 bij de deelneming Hermes Groep rapporteerden accountants onduidelijkheden betreffende bepaalde declaraties en de administratieve verwerking daarvan. Commissarissen en Raad van Bestuur gelastten terstond een diepgaand onderzoek dat onlangs werd afgerond. Hieruit bleek inderdaad dat bepaalde uitgaven van de heer Sevenstern, met een duidelijk privé-karakter, ten laste waren gebracht van een dochteronderneming van de Hermes Groep.

De heer Sevenstern, die op dat moment niet meer in dienst was bij connexxion, is daarop aangesproken. Hij verklaarde steeds bereid geweest te zijn om de uitgaven te vergoeden en heeft zulks inmiddels gedaan. Hoewel de Raad van Commissarissen de handelwijze van de heer Sevenstern veroordeelde, was er, blijkens daarover ingewonnen juridisch advies, geen grondslag tot het nemen van verdere maatregelen.

In het artikel komt verder de positie van de heer ir. Van Zoelen, directeur van de Hermes groep, ter sprake. Met de heer Van Zoelen is afgesproken dat hierover, hangende het overleg met hem, door connexxion geen mededelingen worden gedaan.


---
/

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie Conexxion op publicatie in de Limburger mbt directie '
Lees ook