D66

Zoek in www.D66.nl _____________ zoek Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

8 oktober 2001

Reactie D66 op de aanvallen in Afghanistan

Thom de Graaf

D66 steunt de militaire actie zoals deze afgelopen nacht is uitgevoerd op doelen in Afghanistan. "Ze waren onvermijdelijk", aldus fractievoorzitter Thom de Graaf in een eerste reactie. Voor zover ons bekend zijn de aanvallen gericht, beheerst en proportioneel geweest.

De Graaf spreekt de hoop uit dat eventuele vervolg acties eveneens beheerst zullen zijn en de acties gericht blijven op het uitschakelen van de terroristenkampen van Osama Bin Laden en van het Taliban regime en dat burgerslachtoffers voorkomen worden. De Graaf: "Het is duidelijk dat het niet bij deze acties kan en zal blijven, het stoppen van terrorisme vraagt om veel meer, van het opsporen van financiers tot het aanpakken van de oorzaken van extremisme en fundamentalistisch geweld.

D66 hecht aan een zo volledig mogelijke informatie van het kabinet aan de Tweede Kamer, zeker als Nederland concrete bijdragen zal gaan leveren. De Graaf: "Juist dan zijn de democratische rechten van het parlement belangrijk, ook om het draagvlak in Nederland te behouden."

th.dgraaf@tk.parlement.nl

Deel: ' Reactie D66 op de aanvallen in Afghanistan '
Lees ook