D66 Nieuws


Eerste en voorlopige reactie van de Tweede Kamerfractie van D66 op het rapport van de parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer

22 april 1999

De fractie van D66 heeft waardering voor het intensieve werk van de enquêtecommissie. Met name heeft de commissie door het compleet maken van de vrachtbrieven een einde kunnen maken aan al jaren bestaande onzekerheid over de lading.

Terecht toont het rapport een grote betrokkenheid bij de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. De fractie hoopt dat het rapport een bijdrage zal kunnen leveren aan het verwerkings- en genezingsproces van alle betrokkenen.

De fractie deelt de constatering van de commissie dat "de achtereenvolgende kabinetten verantwoordelijk zijn voor het feit dat op dat moment (februari 1994) een aantal belangrijke vragen zijn blijven liggen. Een coördinerend minister had moeten worden aangesteld."

In de finale afweging heeft de commissie de eerder getrokken conclusies van de afzonderlijke hoofdstukken gerelativeerd en daarmee kennelijk evenwicht gebracht in haar eindafweging. De fractie zal met name deze eindafweging toetsen.

De aanbevelingen van de commissie kunnen, naar de mening van de fractie, een nuttige aanvulling zijn op reeds in gang gezette en toekomstige wet- en regelgeving. De belangrijke aanbeveling van de commissie "zo snel mogelijk te starten met een onderzoek onder de bewoners en hulpverleners... waarbij uitgebreid gekeken wordt naar alle gezondheidsklachten... " is inmiddels - gelukkig - in gang gezet.

Na eerste lezing heeft de fractie een groot aantal vragen aan zowel de commissie als aan het kabinet. De beantwoording daarvan zal mede het oordeel van de fractie bepalen.

Inlichtingen:
Jan van Walsem, tel. 070 - 318 26 52
Marlies Strous, tel. 070 - 318 26 29 / 06 - 51 26 96 91

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie D66 op rapport parlementaire enquête Bijlmerramp '
Lees ook