REACTIE GEMEENTE AMSTERDAM OP UITSPRAAK RECHTER OVER RUIGOORD

De rechtbank in Haarlem wijst het bezwaar van de bewoners van

Ruigoord en de gemeente Haarlemmerliede van de hand en stelt de

provincie Noord-Holland geheel in het gelijk waar het gaat om de grenscorrectie. De wethouder Bestuurlijk Stelsel van de gemeente Amsterdam, mevrouw Ter Horst, is tevreden met de uitspraak van de rechter en prijst de daadkrachtige opstelling van de provincie Noord-Holland inzake de grenscorrectie. De gemeente Amsterdam zal alles in het werk stellen om het realiseren van de Afrikahaven en het bedrijventerrein te bespoedigen. Dit vanwege het belang van de Afrikahaven voor de werkgelegenheid.

Met betrekking tot de aanleg van de haven wordt op dit moment de milieu effect rapportage (MER) afgerond en zal er binnenkort een verzoek aan de Raad van State worden gedaan om met de voorbereidende werken te kunnen beginnen. Daarnaast zal direct na de MER een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor de realisering van de Afrika-haven en het bedrijventerrein. In de nieuw aan te leggen Afrikahaven zullen tien tot vijftien miljoen ton goederen overgeslagen kunnen worden. Allerlei havengebonden bedrijven kunnen er een plek vinden en de verwachting is dat zo'n 7000 mensen in de Afrikahaven een nieuwe werkkring zullen vinden. Ook toeleverende bedrijven, zoals de bouw en financiële en zakelijke dienstverleners, ondervinden er hun voordelen van.

Amsterdam, 19 december 1996

Deel: ' Reactie gemeente Amsterdam op uitspraak rechter over Ruigoord '
Lees ook