Gemeente Leiden

25 augustus 1999

Joop Maat

071-5165051

Reactie gemeente Leiden op rapport LVSR

De gemeente Leiden bestrijdt de conclusie van de Landelijke Vereniging van Instituten voor Sociaal Raadsliedenwerk (LVSR), dat in Leiden jongeren met een bijstandsuitkering er relatief bekaaid van afkomen.

Zo kent Leiden, anders dan veel andere gemeenten, geen schoolverlaters- of woningdelerskorting. Uitwonende jongeren krijgen de volledige toeslag, ook als zij op een kamer wonen en een woning delen met anderen. Tienermoeders ontvangen in Leiden een aanvulling op de basisnorm, zodat hun uitkering effectief gelijk is aan die van een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder.

Gehuwden of samenwonenden tot 21 jaar, al dan niet met een kind, ontvangen geen vaste toeslag op de norm. In de eerste plaats omdat Sociale Zaken in Leiden niet of nauwelijks te maken krijgt met jongere gehuwden of samenwonenden met kind. In de tweede plaats omdat in Leiden bewust is gekozen voor een individuele beoordeling in geval van aanvullende bijzondere bijstand.

Ten slotte zijn de in het rapport van de LVSR genoemde normbedragen voor wat Leiden betreft in een aantal gevallen onjuist, bijvoorbeeld voor een alleenstaande/woningdeler ouder dan 23 jaar.

In de praktijk komt men in Leiden, zij het op individuele basis, uit op een uitkering die ten minste gelijk is aan die in andere gemeenten die de norm formeel hebben vastgesteld.

Nadere informatie bij de heer J. Laurier, wethouder Sociale Zaken gemeente Leiden, tel.: 071-5165038

Deel: ' Reactie gemeente Leiden op rapport LVSR bijstand jongeren '
Lees ook