Gemeente Rotterdam


Reactie Rotterdam besluit Filmmuseum

De gemeente Rotterdam is teleurgesteld dat het bestuur van het Filmmuseum definitief heeft besloten niet naar Rotterdam te verhuizen. Wel is de gemeente blij dat er een einde komt aan de commotie die is ontstaan over een mogelijke verhuizing van het Filmmuseum. Bovendien is het positief dat het bestuur van het Filmmuseum bereid is mee te werken aan de tot stand koming van een nieuw Centrum voor de Beeldcultuur in Rotterdam, zij het dat het een centrum wordt met andere kenmerken dan waarvan tot nu toe sprake was. Rotterdam gaat er van uit dat de extra gewenste publieksfuncties van het Filmmuseum in Rotterdam komen.

Staatssecretaris Van der Ploeg zal in overleg met de Rotterdamse wethouder Kombrink een nieuw ontwikkelopdracht formuleren voor het Centrum voor Beeldcultuur en een projectleider benoemen. Rotterdam beschouwt de verbreding die de Staatssecretaris voorstelt als kansrijk. Wel moet nog blijken of de opdracht binnen de gestelde tijd tot een goed einde kan worden gebracht. Over het budgettaire kader voor het te ontwikkelen Centrum voor de Beeldcultuur zal de gemeente Rotterdam op korte termijn overleg voeren met de Staatssecretaris.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie gemeente Rotterdam op besluit Filmmuseum '
Lees ook