Gemeente Rijswijk


Eerste reactie van de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg op de brief van minister Peper inzake 'Oplossing problematiek Haagse regio'

Rijswijk, 12 april 1999

"In lijn met de eerder gevoerde besprekingen tussen minster Peper en de regiogemeenten", zo luidt de eerste reactie van de vijf regiogemeenten op de door minister Peper aan de tweede kamer gezonden brief over de oplossing van de problematiek in Haaglanden. In het eerder plaats gevonden gesprek tussen minister Peper, de gemeenten Den Haag en de regiogemeenten had de minister al aangekondigd de tweede kamer te informeren over de huidige stand van zaken. Tevens had de minister al laten weten de tweede kamer te zullen melden dat voortgang op korte termijn geboden is en dat naast de herindeling zoals beoogd in de motie Remkes ook het alternatief van een stadsprovincie zou worden genoemd.
Het doet de vijf gemeenten overigens deugd dat minister Peper in zijn brief erkent dat 'herindeling een wissel zal trekken op de kwetsbare verhoudingen tussen Den Haag en de buurgemeenten en een duurzame oplossing voor de langere termijn zal bemoeilijken'. De vijf regiogemeenten onderschrijven de conclusie van minister Peper naar aanleiding van het gevoerde overleg dat voor de lange termijn de stadsprovincie een goede oplossing biedt. Overigens zijn de vijf regiogemeenten van mening dat het door Professor Van der Zwan geopperde model voor de korte termijn, heel bruikbaar is. Met dit model zouden, in aanloop naar een stadsprovincie vanaf de zomer van dit jaar de korte termijn-problemen kunnen worden aangepakt. Zeker indien een dergelijk perspectief op korte termijn kan worden geboden, verdient dit naar het oordeel van de vijf regiogemeenten de voorkeur boven de voorziene herindeling.

De vijf regiogemeenten realiseren zich dat nu ook de tweede kamer ervan moet worden overtuigd dat herindeling geen gewenste oplossing is en geen soelaas biedt voor de langere termijn.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Reactie gemeenten op 'oplossing problematiek Haagse regio' '
Lees ook