Provincie Limburg

Kab. Cdk-reactie Am. vliegtuig

07/99

Maastricht, 14 januari 1999

REACTIE GOUVERNEUR OP NEERSTORTEN AMERIKAANS VLIEGTUIG

Gouverneur van Voorst tot Voorst spreekt zijn deelneming uit naar de nabestaanden van de overleden bemanningsleden die tijdens het vliegtuigongeval van gisteren nabij vliegbasis Geilenkirchen zijn omgekomen. Verder acht de Gouverneur het nog te vroeg om nu al verdergaande conclusies te trekken. Wel kan met voldoening worden geconstateerd dat zowel hulpverlening als informatievoorziening aan beide zijden van de grens naar behoren en volgens afspraken hebben gewerkt.

Deel: ' Reactie gouverneur op neerstorten Amerikaans vliegtuig '
Lees ook