X
X
X Gemeente Amsterdam


REACTIE WETHOUDERS VIER GROTE STEDEN OP STARTNOTITIE 'WONEN IN DE 21e EEUW' VAN STAATSSECRETARIS REMKES VAN VROM

Op donderdag 15 april is de startnotitie 'Wonen in de 21e eeuw' van staatssecretaris Remkes van VROM verschenen. In deze notitie stelt de staatssecretaris de positie van de woningbouwcorporaties ter discussie. Corporaties moeten naar zijn mening vrije en volwaardige spelers op de vragersmarkt worden. Het instrument van de zogenaamde generieke toelating zou kunnen vervallen.

Deze voornemens staan voor de wethouders van de vier grote steden gelijk aan het afschaffen van de woningbouwcorporaties. De corporaties hebben op grond van hun doelstelling een bijzondere positie. Vanuit deze positie vervullen de corporaties een taak die in de steden niet kan worden gemist. Veel inwoners van de grote steden hebben een laag inkomen en zullen door het afschaffen van de corporaties niet langer verzekerd zijn van goed onderhouden woningen voor een betaalbare prijs. Ervaringen met al aanwezige particuliere verhuurders in de steden hebben aangetoond dat deze partij hier onvoldoende in kan voorzien. Immers, particuliere verhuurders hebben winstmaximalisatie als belangrijkste doelstelling. De corporaties hebben een sociale taak, een taak die wezenlijk verschilt van die van de particuliere verhuurders.

Daarnaast leidt deze maatregel tot kapitaalvernietiging. Met veel steun van de overheid hebben de corporaties de afgelopen eeuw het huidige woningbestand opgebouwd. Dit maatschappelijk kapitaal nu zomaar via de markt laten 'weglopen' is verraad aan al degenen die dat kapitaal met zoveel moeite hebben opgebouwd.

De wethouders menen dat het afschaffen van de corporaties de klok een eeuw wordt teruggedraaid. Ze kondigen daarom aan zich met kracht tegen deze voornemens te zullen verzetten.

De wethouders Volkshuisvesting van Amsterdam (D.B. Stadig), Rotterdam (H. Meijer), Den Haag (P.G.A. Noordanus) en Utrecht (J.H. Zwart).

Deel: ' Reactie grote steden op startnotitie 'Wonen in de 21e eeuw' '
Lees ook