Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 27 juli 2001

De voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland Jan Geenemans reageert op de visie van G. van der Veen "Vijf jaren later" in Misset's Horeca nummer 30

Koninklijk Horeca Nederland: vijf jaar later!

WOERDEN, 27 juli 2001. Koninklijk Horeca Nederland is een kerngezonde organisatie. Er is vanaf 1997 een zeer sterke ledengroei. Van ruim 13.000 toen naar maar liefst 18.500 leden nu. De financiën zijn uitstekend op orde.

De oud-voorzitter worstelt nog steeds met zijn eigen "collectieve" verleden. Dit blijkt uit zijn ingezonden brief in Misset's Horeca van 27 juli 2001.

Om langs de zijlijn commentaar te kunnen leveren, is meer nodig dan het lezen van enkele jaarverslagen: het vergt onder meer een uitstekend netwerk, goed inzicht en een spitse schrijfstijl. De ingezonden "visie" ontbeert dit alles en wordt zo een slappe poging tot het stichten van een hooibrandje om daarmee in deze komkommertijd het nieuws te halen.

De feiten staan voor de geïnteresseerde lezer (en voor jou Gerard) op een rijtje op onze website www.horeca.org. Daar worden de zogenaamde problemen en kwesties punt voor punt behandeld en voorzien van deskundig commentaar. Toch enkele opmerkingen.

Bedrijfschap Horeca en Catering (BHC). Ook na alle inzet en energie is bij het bedrijfschap de situatie nog niet helemaal naar de zin van alle (paritaire) bestuurders, maar er zijn in ieder geval keuzes gemaakt en is er duidelijkheid over de afbakening van taken en de toekomst. De kosten van de basisheffing voor de verplichte inschrijving zijn voor horecabedrijven, aangesloten bij een ondernemersorganisatie met ruim 23% gedaald van f 110 in 1999 naar f 84 in 2001. De loonsomheffingen zijn dan ook 23% lager.

Mijn visie over de CAO en het Sociaal Fonds Horeca (SFH) is genoegzaam bekend en veelvuldig uitgedragen, laatst nog bij mijn herverkiezing door de Ledenraad. De uitwerking en realisatie ervan is moeizaam, kost veel energie van talloze bestuurders en heeft nog een weg te gaan. Maar ook hier geldt: keuzes zijn gemaakt en de doelstellingen zijn helder. Het percentage heffing dat de ondernemer voor het SFH afdraagt is van 1999 naar 2001 met 20% gedaald, van 0,5 naar 0,4%.

De organisatie Koninklijk Horeca Nederland. Ook bij Koninklijk Horeca Nederland hebben bestuurders en leden de wijsheid over de organisatiestructuur niet in pacht. Dat geldt ook voor deze voorzitter. Daarom wordt van tijd tot tijd externe deskundigheid ingeschakeld. Onlangs nog bij het updaten van onze regiofunctie in een viertal sessies met onze regiovoorzitters onder leiding van een externe consultant. Om dit te benoemen als "organisatorische problemen" getuigt van weinig kennis en is kleinzielig.

Tot slot: discussiëren via de pers heeft niet mijn voorkeur, maar de verleiding om te reageren op het inhoudelijk genante stuk was toch te groot om te laten passeren.

Jan Geenemans

Voorzitter Landelijk Bestuur

Koninklijk Horeca Nederland

Deel: ' Reactie Koninklijk Horeca Nederland op visie van der Veen '
Lees ook