Partij van de Arbeid


Reactie fractievoorzitter Melkert op benoeming burgemeester Rotterdam

22 januari 1999

PvdA-voorlichting

De PvdA feliciteert Rotterdam en Ivo Opstelten met de benoeming van een kundige en stevige burgemeester.
Het stelt teleur dat de voorkeur van een meerderheid van de Rotterdamse Raad niet is gevolgd, zeker ook omdat Rein Welschen de sterke kandidaat was.
Voor de afweging door het kabinet bestaat echter begrip, gelet op de ervaring en leidinggevende kwaliteiten waarover beide kandidaten beschikken.

Voor verdere informatie:
Robert Wester, voorlichter
Tel: 070 - 318 2696

Deel: ' Reactie Melkert (PvdA) op benoeming burgemeester Rotterdam '
Lees ook