Ministerie van VWS


Reactie minister op rapport rekenkamer over de IGZ

Woensdag 3 februari 1999, persbericht nummer 9

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt de belangrijkste conclusie van de Algemene Rekenkamer niet. Volgens de Rekenkamer zou de minister zich geen beeld kunnen vormen van de kwaliteit van de gezondheidszorg via de informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De minister is echter van mening dat zij dankzij de gezamenlijke informatie van het CBS, het RIVM, de Ziekenfondsraad, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg én de Inspectie voor de Gezondheidszorg wel degelijk een helder beeld krijgt van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De Inspectie heeft volgens de minister een zeer belangrijke signalerende en opsporende taak met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zorg. De Inspectie ziet toe op de Volksgezondheid en neemt maatregelen als de kwaliteit van de zorg onder de maat is.

De Algemene Rekenkamer concludeert in het rapport ook dat het toezicht van de Inspectie sterk verbrokkeld is en dat centrale aansturing ontbreekt. Het onderzoek van de Rekenkamer heeft echter grotendeels betrekking op de jaren 1996 en 1997. Sinds die tijd is volgens minister Borst veel veranderd en verbeterd. Zo werd centrale aansturing van de Inspectie pas mogelijk met een wetswijziging in 1998. Voor die tijd waren de regionale inspecteurs formeel onafhankelijk van de Hoofdinspectie. Op dit moment vindt binnen de Inspectie een reorganisatie plaats om de organisatorische consequenties van deze wetswijziging te verwerken. Hiermee wordt de centrale aansturing beter geregeld en wordt verbrokkeling tegengegaan. Daarnaast hebben de Inspectie en de minister de aansturing van de Inspectie vastgelegd in een convenant.

De Inspectie constateerde drie jaar geleden dezelfde problemen als de Rekenkamer en heeft inmiddels op veel punten maatregelen ter verbetering genomen. Minister Borst ziet het rapport van de Rekenkamer daarom als een steun in de rug van de Inspectie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Deel: ' Reactie minister op rapport rekenkamer over de IGZ '
Lees ook