Ministerie van Algemene Zaken

Korte reactie Minister-President Kok op overlijden de heer Luns.

Met Joseph Luns is een man van uitzonderlijke statuur van ons heengegaan; een man die als minister van buitenlandse zaken vele jaren lang gezicht gaf aan Nederland in het buitenland, en gedurende 13 jaar als secretaris-generaal aan het hoofd stond van de Navo. Als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij zich krachtig ingezet voor een verenigd Europa, en leverde hij in een internationaal moeilijke periode een grote bijdrage aan het bewaren van het politieke evenwicht in de wereld. Als secretaris-generaal van de Navo zette hij zich op zeer verdienstelijke wijze in voor de eenheid van het bondgenootschap.
Joseph Luns was een man met veel reliëf. Omdat hij met zijn uitspraken regelmatig progressief Nederland de gordijnen injoeg zullen velen zich hem herinneren als een aartsconservatieve man. Maar daarnaast zal bij heel velen ook zijn onnavolgbare humor in herinnering blijven. Woorden van erkentelijkheid voor zijn verdiensten voor Nederland en de Westerse wereld zijn zonder meer op hun plaats.

RVD 170702 ­ 16:00 uurDeel: ' Reactie Minister-President Kok op overlijden de heer Luns '
Lees ook