Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Uitspraken Minister van Aartsen

Datum: 22-03-99

Nummer : 045/99

MINISTER VAN AARTSEN \ MET HET OOG OP MORGEN 16 MAART 1999, 23.00 UUR

REACTIE MINISTER VAN AARTSEN / AFTREDEN EUROPESE COMMISSIE

PILGRIM:

Een zin uit de brief van vandaag roept vragen op, namelijk, het ontslag, schrijft u, dat alle leden van de commissie hebben ingediend zal consequenties dienen te hebben. Aan welke denkt de Nederlandse regering zoal?

VAN AARTSEN:

Ik denk dat hier achter deze zin moet worden gezocht de volgende gedachte: dat wij vinden dat het toch wel heel vreemd zou zijn dat na vannacht er niet conclusies zouden worden getrokken en dat de commissie, deze commissie want dat zou op grond van het Verdrag kunnen, tot het einde van het jaar blijft zitten.

PILGRIM:

Er zijn mensen die daar wel aan denken.

VAN AARTSEN:

Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar de Nederlandse regering heeft ook een opinie zoals u weet. En wij zouden dat wel een hele vreemde gang van zaken vinden.

PILGRIM:

Kunt u wat specifieker zijn over de consequenties. Ze moeten dus vertrekken, hoe snel?

VAN AARTSEN:

Het gaat er om dat we nu een interim oplossing vinden. Die kan een aantal vormen aannemen. Maar het is nu juist op dat punt dat wij, de Nederlandse regering, de premier en ik, zeer veel behoefte hebben om daar ook eens even heel goed met de bondgenoten over te praten.

PILGRIM:

Over twee weken in Berlijn?

VAN AARTSEN:

Nee, dat zullen we al eerder doen. Ik heb vandaag daar met mijn collega Fischer al over gesproken. Wij hebben afgesproken dat aanstaande zondag de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel al met elkaar over de nu ingetreden problematiek met elkaar zullen spreken. En dat zal zich volgende week vervolgen tijdens de top in Berlijn

PILGRIM:

Zou je kunnen zeggen: er is hier sprake van een behoorlijk misvatting van hun taak van nogal wat mensen in de top van de politiek?

VAN AARTSEN:

Natuurlijk is dat schokkend. Het is schokkend wat er in het rapport van de commissie van wijzen staat, de conclusies die de commissie van wijzen eraan verbindt. En zoals wij zelf in Nederland ook wel hebben meegemaakt, met dit soort rapportages - we hebben een RSV-enquête gehad -..

PILGRIM:

En de Bijlmer.

VAN AARTSEN:

Maar daar hebben we nog helemaal geen conclusies van. Maar we hebben ook in enquêtes in Nederlands gezien dat dat uiteindelijk ook gevolgen heeft maar dat daar uiteindelijk ook veel goeds uit voortkomt. Namelijk dat er iets wordt aangepakt wat voordien niet werd aangepakt. Dat politici, ook Europese politici, want dat zal hier het gevolg van zijn, weer weten wat hun taak is. En dat ze ook inderdaad leiding moeten geven aan de bureaucratie.

PILGRIM:

U denkt dat de politiek in de kwestie winst heeft geboekt?

VAN AARTSEN:

De Europese politiek heeft winst geboekt.

Letterlijke tekst ongecorrigeerd

Deel: ' Reactie minister Van Aartsen op aftreden Europese Commissie '
Lees ook