Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsrubriek / Persberichten /
Persbericht n.a.v. publicatie Schoolprestaties (Trouw, 18/9/99) Kwaliteitskaarten en Schoolprestaties
23 september 1999

Dagblad Trouw publiceerde zaterdag voor de derde keer Schoolprestaties met beoordelingen van scholen voor voortgezet onderwijs. De beoordelingen per onderdeel zijn dit keer rechtstreeks ontleend aan de kwaliteitskaarten van de inspectie. Trouw heeft echter geen rekening gehouden met de gemengde adviezen van de basisschool (zoals MAVO/HAVO of HAVO/VWO). Daardoor is de suggestie gewekt dat veel leerlingen op de MAVO, HAVO en vooral ook VWO respectievelijk een VBO-, MAVO- en HAVO-advies hebben. Dat is niet het geval. De vergaande conclusies die Trouw hierop baseert, zijn daarom niet juist.
De bewering dat op veel VWO-scholen de helft een HAVO-advies heeft klopt bijvoorbeeld niet. Van alle leerlingen in VWO 3 hebben 4 van de 5 leerlingen of een VWO-advies of een gemengd HAVO/VWO-advies; beide adviezen komen ongeveer even vaak voor. Slechts 1 op de 5 leerlingen heeft een HAVO-advies.
40% van de leerlingen krijgt maar liefst een gemengd basisschooladvies. Zowel voor de adviezen voor een specifieke schoolsoort als voor de gemengde adviezen geldt dat ze een goede voorspeller zijn voor de schoolsoort van leerlingen.

Voor de beoordeling van schoolprestaties maakt de inspectie onderscheid tussen een 'strak' en een gemengd advies (zie technische toelichting). Een voorbeeld: van twee scholen met dezelfde resultaten, krijgt de school waarvan de VWO-leerlingen in meerderheid een HAVO/VWO-advies hebben een positievere beoordeling dan de school met VWO-leerlingen die in meerderheid een VWO-advies hebben. De eerste school heeft voor dit resultaat immers meer inspanningen moeten doen dan de tweede school.

Deel: ' Reactie onderwijsinspectie op publicatie dagblad Trouw '
Lees ook