Ingezonden persbericht


Gekweekte kabeljauw in 2004 op de markt.

Onder die kop troffen wij een artikel aan in de Gooi- en Eemlander en het Haarlems Dagblad van 26 februari j.l.

Het artikel wil ons doen geloven dat de firma Nutreco met kweekvis de oplossing heeft gevonden voor het probleem van overbevissing op zee. Toch zijn er tekenen dat hier grote vraagtekens bij moeten worden gezet. Consumptievis kweken is een vrij nieuwe soort van bio-industrie met mogelijk ernstige problemen voor het vissenwelzijn. Vissen in de beperking van massale gevangenschap kunnen gaan lijden aan stress en moeilijk te bestrijden ziekten. In zee scharrelt de kabeljauw zijn kostje op bestaande uit vis, kreeftachtigen, inktvissen en wormen. Om kweek-kabeljauw op deze manier te voeren moet voor elke kilo vis een veelvoud van deze organismen uit zee gevangen worden. Tenzij Nutreco (ook visvoerleverancier) hen een ander dieet geeft van bijvoorbeeld deels plantaardige herkomst. Hetzelfde verhaal geldt voor andere z.g. "vette vis", zoals zalm en paling. Vette vis wordt vooral gegeten om het z.g. Omega 3 vetzuur. Dit vetzuur zou goed zijn tegen o.a. hart- en vaatziekten. Nu blijkt, aldus het Voedingscentrum, dat bij kweekvis het gehalte aan Omega 3 lager is dan bij zeevis. Wellicht zijn een gewijzigd dieet en de veranderde levenswijze hiervoor aan te wijzen. Dus minder vetzuur voor de mens die dan nog meer vis nodig zou hebben en veel vraagtekens bij de gezondheid van de vissen. Grote kans dat door dit lagere gehalte ook bij hen ernstige ziekten ontstaan. Onlangs werd een visvetzuren symposium georganiseerd door het Nederlands Visbureau, de Nederlandse Hartstichting en de Stichting Voedingscentrum Nederland. Daarin werd, gesteund door de aanwezige wetenschappers, sterk aangedrongen op het eten van veel meer vis. De honderden aanwezige dietisten werd op het hart gedrukt toch vooral meer vis op het menu te zetten. Gezien de alarmerende zeevisstand en de kweekvisproblematiek een volstrekt onverantwoordelijke oproep. In het buitenland zijn verscheidene viskwekers actief met vis kweken op biologische basis. De vis krijgt daarbij meer ruimte en een meer natuurlijk dieet. In Nederland loopt men achter op die ontwikkeling. Zo geeft certificeringbedrijf SKAL er geen prioriteit aan biologisch gekweekte vis te certificeren. Een andere mogelijkheid voor de mens is om het Omega 3 vetzuur te verkrijgen uit plantaardig voedsel. Het is aanwezig in vele groentes en vooral in lijnzaad. Het blijkt helemaal niet nodig om alle Omega 3 vet uit vis te halen. Maar daar werd niet over gerept door het Nederlands Visbureau. Het massaal dieren bijeenbrengen in onnatuurlijke omstandigheden zoals in de bio-industrie en het veranderen van hun dieet heeft dier en mens de onbeschrijvelijke ellende van even massale ziekten gebracht. Getuige de onlangs opgedoken vogelgriep, maar ook varkenspest, MKZ en BSE. Wordt "kweekvispokken" de volgende ramp?

Rob Kloosterman
Bestuurslid Stichting Vissenbescherming
tel: 035/6910562

Deel: ' Reactie op 'Gekweekte kabeljauw in 2004 op de markt' '
Lees ook