Ingezonden persbericht


Amsterdam, 30 januari 2008

P E R S B E R I C H T

Reactie op KNMG over 'De laatste slaap' van Rob Bruntink

Het felle persbericht van de KNMG (De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) op het gisteren verschenen boek De laatste slaap van Rob Bruntink vraagt om een reactie.

De KNMG heeft ten onrechte geconcludeerd dat de auteur artsen beschuldigt en dat het boek duidelijk zou maken dat artsen op grote schaal misbruik maken van palliatieve sedatie.

Het boek beschrijft op basis van onderzoeksmateriaal dat de regelgeving rondom de toepassing van palliatieve sedatie niet altijd opgevolgd wordt. De onderzoeksgegevens daarvoor zijn hard: 64 procent van de artsen heeft op z'n minst genomen ook de intentie de dood te bespoedigen, dit is niet conform de richtlijn van de KNMG (nationale levenseinde-onderzoek 2007) en bijvoorbeeld in Amsterdam begint 50 procent van de artsen te vroeg in vergelijking met wat voorgeschreven wordt volgens de richtlijn. (onderzoek Palliatieve Helpdesk Amsterdam 2007).

De KNMG oordeelt dat dit misbruik is en die kwalificatie komt voor rekening van de KNMG. Het boek geeft er gn oordeel over en doet juist een oproep tot discussie hierover: vindt onze maatschappij dit misbruik, of vindt ze dat niet?

Opvallend is verder dat de KNMG hard valt over de 10 procent sedatiegevallen, vooral omdat de onderzoekers die de KNMG aanhaalt ook op percentages van 13,5 uitkomen (onderzoek uit 2007). Mogelijk wordt er dus nog vaker gesedeerd dan die 10 procent waarover de KNMG al boos is. De Stichting Farmaceutische Kengetallen spreekt over een stijging van het aantal voorschrijvingen Dormicum van 36 procent in n jaar (van 2005-2006) en ook dat duidt op een sterke toename van palliatieve sedatiegevallen.

Toen de richtlijn palliatieve sedatie werd gepubliceerd stelde de KNMG met kracht dat palliatieve sedatie iets heel anders is dan euthanasie. Ook nu, drie jaar later en heel veel gevallen van palliatieve sedatie verder, sluit de KNMG weer de ogen voor de praktijk van haar leden. Die is lang niet zo eenvoudig als de KNMG ons wil doen geloven en vraagt om een brede discussie. Palliatieve sedatie is er belangrijk genoeg voor, of dat nu bij 5 of bij 10 procent van de sterfbedden voorkomt.


Bestel 'De laatste slaap' van Rob Bruntink:

De laatste slaap
De laatste slaap
Rob Bruntink


Deel: ' Reactie op KNMG over 'De laatste slaap' van Rob Bruntink '


Lees ook